ENGLISH
  Güncelleme: 22/02/2013

Ankara AB'ye Hazırlanıyor

ANKARA AB'YE HAZIRLANIYOR PROJE HABERLERİ

* Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi Kapsamında ICT-PSP Bilgi Günü Düzenlendi

* Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi Hayatboyu Bilgi Günü Gerçekleşti

* Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi Tüm Hızıyla Sürüyor

* Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi Kapsamında 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü Düzenlendi

* Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi Kapsamında Eko-İnovasyon Programı Bilgi Günü Düzenlendi

* Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi Kapsamında Kültür Programı Eğitimi Düzenlendi

* Ankara AB Projeleri Sokağı 9 Mayıs'ta Kuruldu

* Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi


Ankara AB'ye Hazırlanıyor Projesi 7. Çerçeve Programı Sunumları

ANKARA AB'YE HAZIRLANIYOR PROJESİ BİLGİ NOTU

Ankara ilinde uygulanmak üzere Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde “Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” geliştirilmiştir. Söz konusu proje ile Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyesi kuruluşların AB ile ilgili konularda idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

“Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ, Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK tarafından 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilmiştir.

Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler:

* Çeşitli AB Müktesebat başlıklarında ildeki yerel yönetimlere yönelik seminerler düzenlenecektir.

* İldeki proje kapasitesinin artırılması ve AB mali yardımlarından azami ölçüde yararlanılmasını sağlamak amacıyla AB hibe programına yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirilecektir.

* Ankara ilinde uygulanan en başarılı AB projelerinin ödüllendirileceği “Ankara İli En Başarılı Proje” yarışması düzenlenecektir.

* Bunun yanı sıra 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde proje kapsamında Ankara ilinde uygulanmış veya uygulanmakta olan AB tarafından finanse edilen başarılı proje örneklerinin yer aldığı bir “Proje Fuarı” düzenlenmiştir. Söz konusu başarılı proje örneklerinden “AB Projeleri Sergisi” düzenlenecektir.

* Proje sonunda Ankara’da uygulanan başarılı proje örneklerinin yer alacağı “Ankara İlinde Desteklenen AB Projeleri” adı altında bir yayın hazırlanacaktır.ANKARA AB'ye HAZIRLANIYOR PROJESİ


Güncelleme: 22/02/2013 / Hit: 29,701