ENGLISH
  Güncelleme: 07/11/2012

İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı

İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi’ne ivme kazandırmak, 2011 yılında valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığının kendi bütçesinden finanse edilen İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı geliştirilmiş ve teklif çağrısı, başvuru rehberi ile birlikte 2 Şubat 2011 tarihinde tüm illere duyurulmuştur. Yapılan teklif çağrısına 79 ilimizden proje başvurusu alınmıştır. 2011 yılı için ayrılan 1.250.000 TL’lik bütçe çerçevesinde 25 il destek almaya hak kazanmıştır. 21 Haziran 2011 tarihinde imzalanan 25 projenin uygulama süreci sona ermiştir.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

 İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II

2012 yılında, valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığının kendi bütçesinden finanse edilen İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II geliştirilmiştir. Bu program iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen için bir teklif çağrısı destek modeli oluşturulmuştur. Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Bileşeni’ne ilişkin teklif çağrısı 25 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yayımlanmış ve başvuru süreci 5 Mart 2012 tarihinde sona ermiştir. Bu çerçevede, 51 valilik tarafından proje teklifi sunulmuştur. Bakanlığımız tarafından yapılan idari ve teknik değerlendirme sonucunda 13 valiliğin projesi destek almaya hak kazanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kendi bütçesinden 100.000 TL kaynak ayırdığı programın toplam bütçesi, valilikler tarafından sunulan eş finansman tutarlarıyla birlikte 250.000 TL’dir. 

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II’nin ikinci bileşeni olan Bölgesel Projelere Destek Bileşeni, 20-26 Mart 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilen istişare toplantıları ile valiliklere ve ilgili paydaşlara duyurulmuştur. Davet usulü ile yürütülmesi öngörülen bu bileşen kapsamında, Avrupa Birliği ile ilgili konularda dikkat çekici ilerlemeler kaydeden valiliklerin, Avrupa Birliği Politikaları ve Eylemleri hakkında kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bölgesel Projelere Destek Bileşeni davet usulü yürütülen bir program olup, uygulanacak projeler için yedi farklı “Politika Alanı” belirlenmiştir. Bu bileşen altında desteklenecek projeler için koordinatör ve ortak valilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve seçilen valiliklere resmi yazı ile iletilmiştir. Projeler, genel koordinasyonu yürütecek olan yedi ‘Koordinatör Valilik’ ve proje ortağı olarak yer alacak on dokuz  ‘Ortak Valilik’ tarafından işbirliği içerisinde uygulanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

İllerde Yürütülen Avrupa Birliği Çalışmaları - Faaliyet Raporu 2011

Valilikler Tarafından Yürütülen AB Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu 2010


Güncelleme: 07/11/2012 / Hit: 33,276