ENGLISH
  Güncelleme: 10/11/2011

* Çanakkale İli 2011 Yılı AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu İkinci Toplantısı

Çanakkale Avrupa Birliğine Uyum danışma ve Yönlendirme Kurulu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı Pınar TANLAK'ın katılımıyla Vali Güngör Azim TUNA Başkanlığında İl Özel İdare Toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıya;  Kaymakamlar ve ilgili kurum Müdürleri ile STK temsilcilerinin yer aldığı Yönlendirme Kurulu üyeleri katıldı.
Vali Güngör Azim TUNA  açılış konuşmasında özetle;  Türkiye'nin  AB yolunda  önemli bir mesafe kat ettiğini, AB yükümlülüklerinin merkezi düzeyde ABGS tarafından  yerine getirilirken; uygulamanın  illerde valilik, mahalli idareler, üniversiteler ve STK'ları da yakından ilgilendirdiğini,Çanakkale'de Hibe ve Fonlardan yararlanma konusunda  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde  AB Proje Koordinasyon Birimi oluşturulduğunu, yönergesini yürürlüğe konulduğunu, AB temas noktası olarak Vali yardımcısı görevlendirildiğini, birimin  yönlendirme kurulunda da alınan öneri ve kararlar doğrultusunda; teknik destek, eğitim, bilgilendirme çalışmalarına devam ettiğini, ilçelerde ve diğer kurumlarda da  bu doğrultuda yapılanmalar başladığını ifade etti.

files/ILFaaliyetleri/canakkale/canakkale_2_udyk_03haziran2011.jpg
 

ABGS tarafından İllerimiz AB' ye hazırlanıyor projesi kapsamında 79 ilin hazırladığı projeler içerisinde, Valiliğimizce hazırlanan  " Çanakkale'nin AB Yolculuğu" adlı projenin en başarılı 25 proje içerisinde kabul edildiğini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı proje birimine teşekkürlerini belirtti.
AB Temas Noktası Vali Yrd. Ali PARTAL tarafından yapılan sunumda, AB Proje Merkezinin yaptığı çalışmalardan örnekler verilerek, ilçelerde yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantılarının ve yeni açılan fon ve hibelerle ilgili lokal toplantılara da devam edileceğini ifade etti.
ABGS Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı Pınar TANLAK'ın   "AB, kuruluş ve   İşlevi ile Türkiye ilişkileri'' konusunda yaptığı ayrıntılı sunumu tamamlandı.

files/ILFaaliyetleri/canakkale/canakkale_2_udyk_03haziran2011_3.jpg


Güncelleme: 10/11/2011 / Hit: 6,401