ENGLISH
  Güncelleme: 04/03/2011

* 2010 Yılı Edirne AB UDYK Toplantı Tarihleri ve Kararları

 

Toplantı Tarihi:  10.03.2010

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu'nun oluşturulması ile ilgili genelge ve kurula verilen görevler konusunda Kurul Üyeleri bilgilendirilmiştir.

Kurulun oluşumundan önce Edirne'de  yürütülen çalışmalarda Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi ile AB Bilgi Merkezi'nin görevleri ve etkinlikleri konusunda bilgi sunulmuştr.

Toplantı Tarihi: 07.07.2010

Her kurum ve kuruluşta bilgi, beceriye dayalı istihdam ile kurumsal kapasitenin arttırılmasına Müdürlükler ve İlçelerdeki AB proje birimlerindeki çalışmalarda ABEM'in yönlendirici ve destekleyici etkinliklerinin olmasına,

ABEM'in fon tanıtımı, proje yazılması, hazırlanması, döngüsü konusunda eğitimler ile projeci yetiştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmasına,

Müzeler ile ilgili olarak Müze Müdürlüğü'nün çalışma başlatmasına,

Tarım İl Müdürlüğü'nü ilgilendiren Tarım-Gıda ile ilgili açılan yeni başlıklar konusunda müdürlük çalışanları ile ilgili STK'lara eğitim, seminer düzenlenmesine bu konuyla ilgili olarak Avrupa Takımı'ndan uzman davet edilmesine,

Toplantı kararları ve eğitimlerin duyurulması ile bazı dökümanların sayısal (elektronik ortamda paylaşılmasına karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi: 15.10.2010

Kaymakamlıklar ve İl Özel İdaresinde AB Büroları kurulması, bu bürolarda personel görevlendirilmesi ve 2010/6 Sayılı genelge konusunda bilgilendirilmelerine,

Tutanak, rapor, kurulacak büroların çalışmaları vb. konular ile ilgili iletişimin e-posta yoluyla sağlanmasına,

Uygulanmasına engel bir durum olmaması durumunda kurumların web sayfalarında AB çalışmalarına yer verilmesine,

AB Kuruluşları, AB Programları (seminer, sempozyum, burs vb.) ve Projeleri ile ilgili web sayfalarının elektronik olarak kurul üyelerine duyurulmasına,

"Proje Yazma" konusunda istek olması durumunda İçişleri Bakanlığı eğiticilerinden de yararlanılmasına, İŞKUR, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü vb kuruluşların da toplantılara çağrılmasına karar verilmiştir.


Güncelleme: 04/03/2011 / Hit: 4,814