ENGLISH
  Güncelleme: 04/03/2011

* Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Kuruldu

Edirne il merkezi ve ilçelerinde ülkemizin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde, Avrupa Birliği müktesebatına uygun,  İl Strateji Planı ve Ulusal Kalkına Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak, kamu, sivil ve özel kesim ile eşgüdümlü gerçekleştirilecek çalışmalarla belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretmek ve bu projelere ulusal ve uluslar arası fon ve hibelerden kaynak yaratma çalışmalarında bulunmak, Edirne'nin ve AB'ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak amacıyla valilik makamının 10 Aralık 2010 günlü onayıyla Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi (ABEM) Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi yürürlüğe girmiştir.


Güncelleme: 04/03/2011 / Hit: 5,924