ENGLISH
  Güncelleme: 28/05/2012

Elazığ

ELAZIĞ İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Elazığ İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.  AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Elazığ İlinde toplam 55 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Elazığ ilinde başarılı olan 55 projeye sağlanan hibe desteği toplam 10.329.212,95 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Elazığ ili sağlanan hibe desteği itibariyle 9. sırada yer almaktadır. (www.cfcu.gov.tr)

2.  Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Elazığ ilinde uygulamaya geçirilen toplam 17 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri:  Ordu, Sinop, Van, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Çankırı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması" Projesi, 2007 yılı sonuna kadar çocuk işçi oranının azaltılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında 7 uygulama ilinde 6-17 yaş arası çocukların çalışma durumlarına dair bir veri tabanı oluşturulması; İl Proje Koordinasyon Ofisleri (İPKO) tarafından çalışan çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulması; Ofis bünyesinde bir Dökümantasyon Merkezi kurulması; hedef gruplara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum (kadın, çocuk, vb.) ve özel sektör kuruluşları ile iletişimin güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesi; 7 pilot ilde çocuk işçiliği izleme sisteminin oluşturulması; çocuk işçiliğinin farkındalığını arttırmak amacıyla ailelere, iş verenlere, öğretmenlere, siyasilere yönelik  ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde seminer, çalıştay, forum ve konferanslar düzenlenmesi amaçlanmıştır. Seçilen illerde kötü koşullarda çalışan çocukların çalışma koşullarının saptanması amacıyla toplam 7 il, 94 ilçe, 103 belde ve 330 köyde toplam 99.356 hane taranarak alan araştırması yürütülmüştür. Ocak 2007 sonu itibariyle toplam 3083 çalışan çocuğa ulaşılmış ve İPKO tarafından çocuklara önlük, çanta, kırtasiye malzemeleri gibi birçok okul eşyası yardımı yapılmıştır. Ayrıca İPKO'larda eğitim amaçlı takviye kurslar verilmiş, çocukların hem derslerindeki eksiklerinin giderilmesi hem de sosyal, kültürel yönlerini geliştirecek aktiviteler gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, tespit edilip eğitime kazandırılan çocukların okula devamı ve başarısını takip etmek üzere seçilmiş okullarda "Okul-tabanlı izleme sistemi" kurulmuştur.

Proje-2: Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya (AKKM) Bölgesel Kalkınma Programı

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 90,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: T.C. Kalkınma Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, Konya, KaramanKayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Tunceli, Bingöl, Elâzığ

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hedef bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, bölgede sosyal kalkınma, işletmelerin yatırımları ve yerel yönetimlerin küçük çaplı altyapı ve üstyapı projelerin desteklenmiştir. Program kapsamında, bölgedeki 510 projeye yaklaşık 84 Milyon Avro'luk finansman desteği sağlanmıştır. Elazığ ilinde sosyal kalkınma amaçlı 9 proje, KOBİ'ler tarafından geliştirilen 19 proje ve küçük çağlı altyapı alanında geliştirilen 5 altyapı projesine finansman sağlanmıştır. Projelerin uygulaması sona ermiştir.

Proje-3: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri: 1- Adıyaman, 2- Afyon 3- Ağrı 4- Aksaray 5- Amasya 6- Ardahan,            7- Bartın, 8- Batman, 9- Bayburt, 10- Bingöl, 11- Bitlis, 12- Çankırı, 13- Diyarbakır, 14- Düzce, 15- Erzincan, 16- Erzurum, 17- Giresun, 18- Gümüşhane, 19- Hakkari, 20- Iğdır, 21- Kars, 22- Kırşehir, 23- Malatya, 24- Mardin, 25- Muş, 26- Ordu, 27- Osmaniye, 28- Siirt, 29- Sinop, 30- Sivas, 31- Şanlıurfa, 32- Şırnak, 33- Tokat, 34- Uşak, 35- Van, 36- Yozgat 37-Kilis, 38-Tunceli, 39-Kastamonu, 40-Niğde, 41-Kahramanmaraş, 42-Çorum, 43-Artvin, 44- Kütahya, 45-Trabzon, 46-Rize, 47-Elazığ, 48-Karaman, 49-Nevşehir.

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Temmuz 2010 itibariyle 8837 işletmeye 96,2 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.selp2.com/

Proje-4 :Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi

Program:  Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  1,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama Yeri:  İstanbul (Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliaağa), Ankara (Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ(Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan), Kütahya (Merkez)

Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okullar eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği İnsan Hakları Konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dâhil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşenini de içermektedir. Proje kapsamında Elazığ ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.

Proje-5: Mesleki Eğitim Yoluyla İnsan Kaynakları Gelişimine Destek Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 15,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü "İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'nin (İKMEP) genel amacı, nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. İKMEP aynı zamanda, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Hayat Boyu Öğrenme prensibine paralel olarak yürütülen proje kapsamında, öğretmen ve yöneticilere mesleki eğitim verilmesi, kariyer günleri ve seminerler aracılığıyla mesleki eğitim konusunda farkındalık yaratılması gibi faaliyetlerin yanı sıra; 16'sı mesleki ve teknik orta öğretim kurumu ve 8'i de meslek yüksek okulu olmak üzere 24 pilot kurum, toplam değeri 10 milyon Avro olan mesleki eğitim donanımı ile desteklenmektedir.

Proje-6: Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 27,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa, Kastamonu,  Elazığ, Sivas, Trabzon, İzmir, Konya, Mersin, Antalya 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi ile Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. 2008 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan Projenin yapım çalışmalarına 06.01.2009 tarihinde fiilen başlanmıştır.

Proje kapsamında;

-  Oto korkuluk tesisi çalışmaları belirlenen tüm kesimlerde tamamlanmıştır,

- Köy geçişlerindeki kutu menfezlerin yapımı büyük oranda tamamlanmış olup, Mengen ve Çağa köy geçişleri yapım aşamasındadır,

- Tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri ve kavşak düzenlemeleri kapsamında, İstanbul ve Kastamonu Bölgelerindeki bazı çalışmalar tamamlanmıştır,

- Projede yer alan köprü ve tırmanma şeridi çalışmalarından, Taraklı tırmanma şeridi, Sivas-Kangal Ulaş-2 köprüsü yapımı işi tamamlanmıştır,

- Ayrıca, kavşaklardaki Sinyalizasyon Tesisi işleri de tamamlanmıştır,

Diğer çalışmalar devam etmekte olup, inşaat işlerinin 31.05.2011 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

Proje-7: Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: GAP İdaresi ve Bölgelerde Seçilen Valilikler

Uygulama Yeri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi (AdıyamanBatman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,  Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri), Doğu Anadolu Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri), Doğu Karadeniz Bölgesi (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgelerden seçilen Valilikler tarafında yürütülen Projenin amacı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı mücadelede; kadının sosyal, siyasal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve duyarlılık ve kapasite geliştirilmesidir. Proje kapsamında "Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı" uygulaması yapılacaktır. Bu kapsamda üç bölgedeki illere yönelik teklif çağrısı 1 Mart 2010 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulmuştur. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 30 ilde uygulanacak hibe programının toplam bütçesi 3.000.000 Avro olan Hibe Programına sunulacak projeler için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2010'da sona ermiştir.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.gapkadinstk.org/

Proje-8: Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Elazığ, Uşak, Kahramanmaraş

Projenin amacı, Türkiye'deki cezaevi sisteminin Avrupa Cezaevi Kuralları ve uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmesine destek sağlamaktır. Proje,  Türkiye'de modern cezaevi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve cezaevi hizmetlerinin ve gözaltı koşullarının iyileştirilerek cezaevi reformunun desteklenmesini hedeflemektedir. Proje ile modern cezaevi yönetim sisteminin kurulmasının yanı sıra cezaevi personeli için yeni bir eğitim stratejisi hazırlanmış ve Türkiye'deki Cezaevi Personeli Eğitim Okulları güçlendirilmiştir.

Proje kapsamında ilgili personelin yeni yasalar, mevzuat ve Avrupa Cezaevleri Kuralları hakkında eğitilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda seçilen 90 cezaevi personelinin yeni infaz sistemi ve Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu, Cezaların İnfazı Tüzüğü ve yeni Avrupa Cezaevi Kuralları (2006) ve uluslararası standartlarda düzenlenen ilgili diğer mevzuat konusunda eğitilmesi sağlanmış; mahalli hâkimler, savcılar, baro mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasından seçilen 30 eğitimci eğitilmiş ve 90 cezaevinde yaklaşık 15.000 personele seminer verilmesine de devam edilmektedir. Ayrıca 20 Genel Müdürlük personeli için Avrupa cezaevi servislerine karşılaştırmalı inceleme yapmak ve en iyi örnekleri almak için çalışma ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. 90 cezaevi savcısı ve dış güvenlikten sorumlu 90 jandarma komutanına yönelik olarak çeşitli çalışma toplantıları düzenlenmiştir. Cezaevi yönetimi konusunda bir el kitabı geliştirilmiştir.

90 cezaevinin her birinde çeşitli meslek eğitim atölyelerinin kurulması, eğitim tesislerinin kurulması ve eğitim için gerekli malzeme ve ekipmanın sağlanması öngörülmektedir. Her cezaevine en az beş bilgisayar, bir projeksiyon cihazı, bir ciltleme makinası ve en az üçer tane mesleki eğitim atölyesinin kurulması planlanmaktadır. Bu amaçla gerekli hazırlık çalışmalarına başlanmış olup malzeme alımına yönelik olarak teknik şartnamelerin hazır durumdadır.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş, Uşak ve Elazığ'da üç model cezaevinde projenin hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir program uygulanmıştır.

Proje-9: FIRATSET (Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı)

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Uygulama Yeri: Elazığ

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin ihale süreci devam etmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/default

Proje-10: Elazığ İŞGEM'in Sanayi Altyapısının Geliştirilerek Bölgesel ve Sektörel Yapıya Kavuşturulması

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 2,4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Elazığ İl Özel İdaresi

Uygulama Yeri: Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/default

Proje-11: Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sosyal Güvenlik Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması için teknik destek sağlanması ve söz konusu kurumların ilgili alanda stratejilerini hazırlaması ve uygulaması için destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, SGK ve diğer ilgili kuruluşların ve il temsilciliklerinin kapasitelerinin artırılması ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kayıtlı istihdamı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 238 proje başvuru alınmıştır. Toplamda 42 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu'nun 392.586 Avro hibe desteği almaya hak kazanan  "Metal Sektörü Kobilerinde Verimli İstihdam İçin Yeni Vizyon" isimli projesi, Samsun, Tokat, Malatya, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa ve Van illerinde metal sektöründe imalat sanayii ağırlıklı faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr işletmelerinde kayıtlı istihdamı geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://ikg.gov.tr/web/

Proje-12: Kadın İstihdamının Artırılması Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kadın İstihdamının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile öncelikli olarak belirlenen bölgelerde kadın istihdamının artırılmasını teşvik edecek çalışmalara destek olunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kadın istihdamını teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Kadın İstihdamının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1058 proje başvuru alınmıştır. Toplamda 135 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında Elazığ ilinde 7 proje hibe desteği alma imkânına sahip olmuştur. Elazığ İl Özel İdaresi, Karakoçan Belediye Başkanlığı, Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi, Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Elazığ Üzümcüler Birliği, Fırat Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Kalkınma ve Eğitim Derneği'nin projelerine toplam olarak 1.321.378 Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://ikg.gov.tr/web/

Proje-13: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen  IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile AB uygulamalarıyla uyumlu Hayat Boyu Öğrenme perspektifi doğrultusunda, öğrenmenin değer bulacağı tarzda şekillendirilmiş bir sistem dâhilinde, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için  kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 488 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirme sona ermiş ve 45 projeye hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır.

Program kapsamında Elazığ ilinden projeye destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Elazığ'da başarılı olan projeler şu kurumlar tarafından sunulmuştur: Elazığ 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (141.903 Avro), Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (129.235 Avro), Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik, Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi (149.364 Avro), Gazi Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (125.610 Avro).

Ayrıntılı Bilgi:

http://ikg.gov.tr/web/

Proje-14: Genç İstihdamının Güçlendirilmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 23 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile etkin aktif işgücü önlemleri ile gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki genç istihdamı alanındaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1128 proje başvuru alınmıştır. Toplamda 128 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında Elazığ ilinde 4 proje hibe desteği alma imkânına sahip olmuştur. Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi, Elazığ 100.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin projelerine toplam olarak 1.144.339 Avro hibe desteği sağlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://ikg.gov.tr/web/

Proje-15: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 16,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen  IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile ortaöğretimde ve mesleki eğitimdeki özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması, özellikle kız çocuklarının okul terk oranlarının azaltılması, başta kadınlar ve kız çocuklar olmak üzere işgücünün mesleki beceri ve yetkinliklerinin arttırılması ve ailelerin özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kız çocuklarının okullaşma oranını artırmayı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 653 proje başvuru alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu 653 proje başvurusu arasından 89 tanesi toplam olarak 9.822.287 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi kapsamında Elazığ ilinden hibe desteği almaya kazanan kuruluş bulunmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://ikg.gov.tr/web/

Proje-16: Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve idari kapasitelerinin artırılması yoluyla kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve hizmet kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak eğitimler, çalışma ziyaretleri, IT ağı oluşturma vb. konularda çalışmalar yürütülecektir. Uygulaması Temmuz 2010 tarihinde başlayan projenin Aralık 2012'de bitmesi planlanmaktadır.

Proje-17: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Elazığ'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Program ile Elazığ ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır. Elazığ ili Program kapsamında 2. pilot uygulama arasında yer alacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Elazığ İl Temsilciliği kurulacaktır. 2. pilot uygulamalar için henüz takvim belirlenmemiştir.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.tkdk.gov.tr/


Güncelleme: 28/05/2012 / Hit: 13,987