ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Denizli

DENİZLİ İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Denizli İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1. AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Denizli İlinde toplam 14 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Denizli ilinde başarılı olan 14 projeye sağlanan hibe desteği toplam 1.285.991,27  Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Denizli ili sağlanan hibe desteği itibariyle 54. sırada yer almaktadır. Denizli ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.  Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Denizli ilinde uygulamaya geçirilen toplam 8 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Kansersiz Yaşam

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sağlık Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Samsun, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Denizli, İstanbul-Ümraniye Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kansersiz Yaşam"  Projesi, kanserle savaşta temel sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 14 ilde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri;  mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması; hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi; kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığı arttıracak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Proje-2: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Konya, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Program kapsamında Denizli ilinde Denizli Sanayi Odasının başarılı olan 1 projesine yaklaşık 100.000 Avro'luk destek sağlanmıştır.

Proje-3: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (Ankara, Bursa, Denizli, Mersin ve Çorum)

İkinci Aşama (Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen proje, kadınlar arasında girişimciliğin teşvik edilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır. 2004-2006 yılları arasında pilot uygulaması Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından yürütülen proje kapsamında kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Proje-4: Sivil Toplumun Güçlendirilmesi ve Yerel STK Merkezlerinin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Uygulama Yeri: Adana, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında yerelde belirlenen 4 ilde sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesine destek sağlanması amacıyla "Sivil Toplum Geliştirme Merkezleri" kurulmuştur. Proje ile Denizli'de faaliyet gösteren dernek ve vakıfların kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, faaliyet gösterdikleri alanlarda kampanyalar yürütmelerine destek sağlanması, eğitimler, bire bir koçluk vb. alanlarda destek sağlanmaktadır.

Proje-5: Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi

Program:   Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  1,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama Yeri:  İstanbul(Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliaağa), Ankara(Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ (Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan), Kütahya (Merkez)

Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okullar eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği İnsan Hakları Konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dahil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşenini de içermektedir. Proje kapsamında Denizli ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.

Proje-6: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Denizli ve Kütahya

Projenin amacı Türkiye'de işyerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya ve Zonguldak illerindeki "Maden", "İnşaat" ve "Metal" sektörlerinde pilot uygulamalar yapılacaktır. Proje dahilinde aşağıdaki üç temel çalışma gerçekleştirilecektir:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması;

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyonellerin ve diğer uzmanların iş sağlığı denetimi, iş hijyeni ve iş kazaları ile meslek hastalıkları için oluşturulan sistemle ilgili olarak eğitilmesi;

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir tanıtım kampanyası düzenleyerek bilinç uyandırılması.

İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.

Proje-7: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 8,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Üçüncü Aşama (Antakya, Batman, Sivas, Van).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje, KOBİ'lere iş geliştirme alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Denizli Ticaret Odası bünyesinde Denizli AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Denizli ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır.

Proje-8: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Denizli illinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın ilk pilot uygulanmasına 2010 yılının Temmuz ayı içerisinde başlanmıştır.  Denizli ili Program kapsamında 2. pilot uygulama arasında yer alacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Denizli İl Temsilciliği kurulacaktır. 2. pilot uygulamalar için henüz takvim belirlenmemiştir.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 14,106