ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Karabük

KARABÜK İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında Karabük  İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Karabük İlinde toplam 3 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Karabük ilinde başarılı olan aşağıda bilgileri sunulu 3 projeye sağlanan hibe desteği toplam 180.697,52 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Karabük ili 76. sırada yer almaktadır.  Karabük ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programları:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Karabük ilinde uygulamaya geçirilen toplam 3 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 10,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu

Uygulama Yeri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karabük, Konya

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen projenin amacı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Proje kapsamında yürütülecek "Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri Hibe Programı" aracılığı ile Karabük ilinin de dahil olduğu toplam 10 ildeki mesleki kuruluşların sunacakları projelere hibe desteği sağlanacaktır.

Proje-2: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

Program: IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Bileşeni

Proje Bütçesi: 18,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA)

Uygulama Yeri: Karadeniz Havzasındaki 25 İl (Amasya, Artvin, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak)

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanacak program için Türkiye'nin faydalanabileceği bütçe 18,9 Milyon Avro'dur. Program, Türkiye'nin Karadeniz Havzasında yer alan Düzey-2 bölgelerinde uygulanacaktır. Program kapsamında toplam 7 Düzey-2 bölgesi ve 25 il bulunmaktadır.

Programın yürütmekle yetkili kurum Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek Hibe Programları aracılığı ile yürütülecektir. Teklif çağrıları kapsamında hazırlanacak projeler Bükreş'teki Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına sunulacaktır. Projelerin değerlendirmesi on ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ortak bir komite tarafından yapılacaktır. Hibe programları kapsamında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgedeki ülkelerden en az üç kuruluş ortaklığında geliştirilen projelere finansman desteği sağlanacaktır.

Hibe Programları için ilk teklif çağrısı 2009 yılında yayınlanmıştır. 2010 yılı içi duyurulacak proje teklif çağrılarının hazırlıkları devam etmektedir. Hibe duyuruları ile ilgili çağrılara Avrupa Birliği Bakanlığı (/) ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (http://www.mfib.gov.tr/) web sayfalarından ulaşılabilir.

Proje-3: Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Ulaştırma Operasyonel Programı

Proje Bütçesi:  226 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı

Uygulama Yeri: Karabük, Zonguldak

Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 226 Milyon Avro'dur. Söz konusu bütçenin 192 Milyon Avro'su Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında sağlanacak AB desteğidir. Geriye kalan 34 Milyon Avro Ülkemizin eş-finansmanı olarak sağlanacaktır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 10,260