ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında Kahramanmaraş  İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1. AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Kahramanmaraş İlinde toplam 20 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Kahramanmaraş ilinde başarılı olan 20 projeye sağlanan hibe desteği toplam 2.431.768,84 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Kahramanmaraş ili 49. sırada yer almaktadır. Kahramanmaraş ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan Hibe Veritabanından ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Ayrıca, Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından pilot proje/program uygulamaları aracılığı ile Kahramanmaraş ilinde toplam 17 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1 : Kansersiz Yaşam

Program: Katılım Öncesi Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sağlık Bakanlığı

Uygulama Yeri: İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Samsun, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Denizli, İstanbul-Ümraniye Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kansersiz Yaşam"  Projesi, kanserle savaşta temel sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 14 ilde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri;  mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması; hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi; kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığı arttıracak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Proje-2: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2Milyon Avro

Uygulama Yeri: 1- Adıyaman, 2- Afyon 3- Ağrı 4- Aksaray 5- Amasya 6- Ardahan, 7- Bartın , 8- Batman, 9- Bayburt, 10- Bingöl, 11- Bitlis, 12- Çankırı, 13- Diyarbakır, 14- Düzce, 15- Erzincan, 16- Erzurum, 17- Giresun, 18- Gümüşhane, 19- Hakkari, 20- Iğdır, 21 - Kars, 22- Kırşehir, 23- Malatya, 24- Mardin, 25- Muş, 26- Ordu, 27- Osmaniye, 28- Siirt, 29- Sinop, 30- Sivas, 31- Şanlıurfa, 32- Şırnak, 33- Tokat, 34- Uşak, 35- Van, 36- Yozgat 37-Kilis, 38-Tunceli, 39-Kastamonu, 40-Niğde, 41-Kahramanmaraş, 42-Çorum, 43-Artvin, 44- Kütahya, 45-Trabzon, 46-Rize, 47-Elazığ, 48-Karaman, 49-Nevşehir.

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Temmuz 2010 itibariyle 8837 işletmeye 96,2 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-3: Mesleki Eğitim Yoluyla İnsan Kaynakları Gelişimine Destek Projesi

Program: AB Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 15.4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü "İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi'nin (İKMEP) genel amacı, nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. İKMEP aynı zamanda, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Hayat Boyu Öğrenme prensibine paralel olarak yürütülen proje kapsamında, öğretmen ve yöneticilere mesleki eğitim verilmesi, kariyer günleri ve seminerler aracılığıyla mesleki eğitim konusunda farkındalık yaratılması gibi faaliyetlerin yanı sıra; 16'sı mesleki ve teknik orta öğretim kurumu ve 8'i de meslek yüksek okulu olmak üzere 24 pilot kurum, toplam değeri 10 milyon Avro olan mesleki eğitim donanımı ile desteklenmektedir.

Proje-4: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Proje kapsamında Kahramanmaraş ilinden toplam 2 projeye destek sağlanmıştır.

Proje-5: Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Elazığ, Uşak, Kahramanmaraş

Projenin amacı, Türkiye'deki cezaevi sisteminin Avrupa Cezaevi Kuralları ve uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmesine destek sağlamaktır. Proje,  Türkiye'de modern cezaevi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve cezaevi hizmetlerinin ve gözaltı koşullarının iyileştirilerek cezaevi reformunun desteklenmesini hedeflemektedir. Proje ile modern cezaevi yönetim sisteminin kurulmasının yanı sıra cezaevi personeli için yeni bir eğitim stratejisi hazırlanmış ve Türkiye'deki Cezaevi Personeli Eğitim Okulları güçlendirilmiştir.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş, Uşak ve Elazığ'da üç model cezaevinde projenin hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir program uygulanmıştır.

Proje ile ayrıca, 90 cezaevinin her birinde üçer olmak üzere toplam 270 adet mesleki eğitim atölyesinin kurulması, 90 bilgisayar laboratuarının kurulması, cezaevi kütüphanelerine yeni kitaplar ve çeşitli ekipmanlar (projeksiyon cihazı ve ciltleme makinesi vb.) ve atölye malzemelerinin alınması hedeflenmiştir. İhale süreci devam eden projenin uygulaması henüz başlamamıştır.

Proje-6: Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, Zonguldak, Ağrı, Erzurum, Siirt ve Gaziantep

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan projenin amacı Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Proje, içerisinde Kahramanmaraş'ın da olduğu toplam 10 ilde uygulanacaktır. Proje kapsamında;

- Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin eğitimi

- Özel eğitim konusunda farkındalık kampanyaları yapılması

- İyi uygulamaları görmek amacıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri

- Özel Eğitim alanında seçilen okullara ekipman ve materyal desteği

sağlanacaktır. Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta uygulamaların yapılacağı aşağıdaki üç okul seçilmiştir:

- 80.Yıl İlköğretim Okul

- Senem Ayşe Anaokulu

- Özel Rabia Arıkan İlköğretim Okulu

Proje-7: KOBİ'lerin Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı 

Uygulama Yeri: Samsun, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje ile bölgesel rekabeti sağlayacak sektör stratejilerinin hazırlanması ve bölge illeri ile ulusal ve uluslararası networkleri sağlayacak altyapının kurulması sağlanacaktır. Proje kapsamında gıda ve içecek sektörü, tekstil ve hazır giyim sektörü, metal sektörü ve makine sanayisi için sektörel işbirliği stratejileri ve eylem planları hazırlanacaktır. Proje ile diğer bölgelerdeki iyi uygulamaların bölgedeki illere aktarılması sağlanacaktır. Proje uygulama aşamasındadır.

Proje-8: Maraş Biberi İş Kümesi Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 1,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracın çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında kırmızı biber üreticilerinin bir arada kümelenerek ve ağ oluşturarak, daha iyi koşullarda uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırmak, kırmızı biberin kalite ve kantite yönünden en iyi bir konuma getirilmesi, sektörün eğitilmesi ve ulusal yazılı ve görsel basında tanıtım faaliyetleri ve iş kümesi faaliyetleri yürütülecektir. Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat fakültesi, KOSGEB, Biberciler Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası projenin uygulamasına destek olacak diğer kuruluşlardır. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin ihale süreçlerinin 2011 yılı içerisinde tamamlanması ve Projenin uygulamasına aynı yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Proje-9: Kahramanmaraş ve Bölgesi Tekstil ve Hazır giyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Gücünün Artırılması: Kümelenme Temelli Sektörel Değişim, Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 1,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Uygulama Yeri: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek projenin AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracın çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında bölgedeki tekstil ve hazır giyim kümesinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların saha çalışmaları, tanımlama, ihtiyaç analizleri ve haritalarının oluşturulması, kümelenme ve ağ oluşumu yol haritalarının hazırlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi gerçekleştirilecektir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İl Özel İdaresi projeye destek sağlayacak diğer kuruluşlardır. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin ihale süreçlerinin 2011 yılı içerisinde tamamlanması ve Projenin uygulamasına aynı yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Proje-10: Doğu Akdeniz Ekonomik Kalkınma ve İş Geliştirme Merkezi Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 2,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Uygulama Yeri: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek projenin AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracın çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında KOBİ'lerin tek merkezden hizmet almasını sağlayacak bir merkezin ve bu merkeze bağlı kadın girişimciliğine yönelik bir iş geliştirme merkezi kurulması amaçlanmaktadır. Kahramanmaraş Valiliği İl Özel İdaresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Antakya, Osmaniye, Adıyaman, İskenderun, Afşin ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odaları projeye destek olacak diğer kuruluşlardır. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin ihale süreçlerinin 2011 yılı içerisinde tamamlanması ve Projenin uygulamasına aynı yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Proje-11: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Kahramanmaraş'ta tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın uygulanması 2010 yılının Temmuz ayında başlamıştır. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü" kurulmuştur. Program ile Kahramanmaraş ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır.

Proje-12: Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sosyal Güvenlik Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması için teknik destek sağlanması ve söz konusu kurumların ilgili alanda stratejilerini hazırlaması ve uygulaması için destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, SGK ve diğer ilgili kuruluşların ve il temsilciliklerinin kapasitelerinin artırılması ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kayıtlı istihdamı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 238 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler son aşamasındadır.

Proje-13: Kadın İstihdamının Artırılması Projesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kadın İstihdamının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile öncelikli olarak belirlenen bölgelerde kadın istihdamının artırılmasını teşvik edecek çalışmalara destek olunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kadın istihdamını teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Kadın İstihdamının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1058 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler son aşamasındadır.

Proje-14: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 15 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile AB uygulamalarıyla uyumlu Hayat Boyu Öğrenme perspektifi doğrultusunda, öğrenmenin değer bulacağı tarzda şekillendirilmiş bir sistem dahilinde, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için  kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Haziran ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 488 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirme 2010 yılının Haziran ayında sonra sona ermiş ve 45 projeye hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Program kapsamında Gaziantep ilinden 1 projeye destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Gaziantep'te başarılı olan proje Gaziantep Ticaret Odası tarafından sunulan "Hayatboyu rekabetçilik Projesi"dir. Projeye 80.529 Avro destek sağlanacaktır.   Projelere ilişkin değerlendirme sona ermiş ve 45 projeye hibe desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Program kapsamında Kahramanmaraş ilinde hibe almaya hak kazanan proje bulunmamaktadır.

Proje-15: Genç İstihdamının Güçlendirilmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 23 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile etkin aktif işgücü önlemleri ile gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki genç istihdamı alanındaki çalışmaları teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Genç İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 1128 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler son aşamasındadır.

Proje-16: Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 16,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile ortaöğretimde ve mesleki eğitimdeki özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması, özellikle kız çocuklarının okul terk oranlarının azaltılması, başta kadınlar ve kız çocuklar olmak üzere işgücünün mesleki beceri ve yetkinliklerinin arttırılması ve ailelerin özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesindeki kız çocuklarının okullaşma oranını artırmayı teşvik edecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen projelerin desteklenmesi amacıyla "Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı" uygulanmıştır. 2009 yılının Eylül ayında sona eren proje başvuruları kapsamında 653 proje başvuru alınmıştır. Projelere ilişkin değerlendirmeler son aşamasındadır.

Proje-17: Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi

Program: IPA-IV Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni

Proje Bütçesi: 17 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Uygulama Yeri: Öncelikli 12 Düzey-II (NUTS-II) Bölgesi

Kamu İstihdam Servislerinin Güçlendirilmesi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve idari kapasitelerinin artırılması yoluyla kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İŞKUR, ÇSGB, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kurumsal ve hizmet kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak eğitimler, çalışma ziyaretleri, IT ağı oluşturma vb. konularda çalışmalar yürütülecektir.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 15,976