ENGLISH
  Güncelleme: 04/11/2015

Stratejik Plan

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 9.maddesine istinaden, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kamu idarelerinin beş yıllık dönemleri kapsayan stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, başkanlığımız koordinesinde, tüm birimlerin katılımıyla, bir hazırlık çalışması yürütülmüş olup, bunun sonucunda Bakanlığımızın 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı yürürlüğe girmiştir.

2013-2017 Yılı Stratejik Planı (PDF, 1,5MB)


Güncelleme: 04/11/2015 / Hit: 8,282