ENGLISH
  Güncelleme: 13/09/2011

Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı

Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı;


1) Avrupa Birliği ve katılım süreci hakkında iç ve dış kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar,

2) Avrupa Birliği İletişim Stratejisi'ni hazırlar ve uygular,

3) Avrupa Birliği İletişim Stratejisi kapsamındaki projeler için tahsis edilen her türlü mali kaynağı yönetir,

4) Özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar ve koordinasyonu sağlar.

 


Güncelleme: 13/09/2011 / Hit: 54,934