ENGLISH
  Güncelleme: 08/09/2020

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Liderlik Gelişim Eğitiminin AçılışındaAvrupa Birliği Başkanlığı Çalışanlarıyla Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı,8Eylül 2020 tarihinde,Kamu Kurumlarının İhale Hazırlıklarının Desteklenmesi (STEP) Projesi tarafından düzenlenen ve AB Başkanlığında görev yapan uzmanların katıldığı“Liderlik GelişimProgramı” başlıklı çevrimiçi eğitime katılarak açılış konuşması yaptı.

Büyükelçi Kaymakcı yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki süreçte çağın gereksinimlerini yakından takip edebilen, yeniliklere kolay adapte olabilen, çok daha proaktif bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacağının altını çizdi.

 

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan STEP Projesi,IPA II fonlarının etkili ve verimli şekilde kullanılmasını temin etmeyi ve kamu idaresinin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda,proje kapsamında kamu kurumlarının IPA II projelerinin ihale hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve çeşitli kapasite geliştirme eğitimleri verilmektedir.

Proje kapsamında düzenlenen ve Eylül ayı boyunca sürecek olan“Liderlik Gelişim Programı” başlıklı eğitimAvrupa Birliği Başkanlığında görev yapan uzmanların iş yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlıyor. Katılımcılar;kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumda çalışan, alanında yetkin uzman ve konuşmacılardan hızla değişen bir dünyada gereksinim duyulan liderlikbecerilerine ilişkin bilgi edinecek ve iletişim, müzakere, takım çalışması ve stratejik düşünme gibiteknik olmayan yönetsel kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulacak.


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 08/09/2020 / Hit: 1,169