ENGLISH
  Güncelleme: 13/07/2020

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı III. Dönemi (IPA III) Sivil Toplum Projeleri Danışma Süreci

Avrupa Birliği Başkanlığı, sivil toplum kuruluşlarını IPA III dönemi için önerilecek ve doğrudan sivil toplumu ilgilendiren projelerin tasarlanmasına katkı vermeye davet ediyor.

Bu çalışma, Avrupa Birliği Başkanlığının, AB’nin Türkiye’de sivil toplumun desteklenmesi için tahsis ettiği fonların katılımcı bir şekilde programlanmasına yönelik çabalarının bir parçasıdır.

Nasıl katılabilirsiniz?

IPA III programlaması için yürütülen bu danışma sürecine aşağıda linkleri bulunan konu başlıklarındaki anketleri doldurarak katılabilirsiniz:

IPA III Programlama Süreci: Sivil Toplum Sektörü Genel Çerçeve
AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu
STK’ların Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Projeler
Sivil Toplum Sektörü Koordinasyonu
Sivil Toplum için Destekleyici Yasal Ortamının Geliştirilmesi ve İçişleri Bakanlığı STİGM’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Gençlik STK’ları ve Gönüllülük
Eğitimde Sivil Toplum ve Gönüllülük

Bize e-posta yazarak özetleri sunulan proje fikirlerine, genel olarak IPA III’e ve STK’ların sürece katılımına dair görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi iletebilirsiniz. Epostalarınız için: sendekatil@siviltoplumsektoru.org

Üyesi ve/veya kolaylaştırıcısı olduğunuz ağ ve platformlarda IPA III kapsamında önerilen proje fikirlerini tartışabilir ve ortak bir görüş oluşturabilirsiniz. Bu amaçla düzenleyeceğiniz toplantıların detaylarını sendekatil@siviltoplumsektoru.org adresine yazarsanız, toplantı öncesinde ve sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgeleri sizinle paylaşabiliriz.


Güncelleme: 13/07/2020 / Hit: 8,641