ENGLISH
  Güncelleme: 12/04/2019

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Yeşilay tarafından yenilikçi çalışmaların artırılarak desteklenmesi için Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı açıklandı.

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele anlayışı ve kuruluş amaçları çerçevesinde ülkesel hedeflerle kurumsal stratejik plandaki hedef ve önceliklere uygun olarak geliştirilen Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programının öncelikleri şu şekilde:

Öncelik 1. Bağımlılıklarla mücadelede toplumsal farkındalık düzeyini artıracak, hedef odaklı, tematik, yenilikçi ve sürdürülebilir önleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,

Öncelik 2. Bağımlılık riski yüksek bölgelerde sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, bağımlılık tedavisi gören ve bağımlılık riski altındaki gençlerin sosyal destek modelleri ile topluma katılımlarının artırılması,

Öncelik 3. Bağımlılık alanında önleme ve sosyal uyum süreçlerine yönelik olarak bilimsel temellere dayanan yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, mevcut uygulamaların etki düzeyinin belirlenmesine ve politika geliştirmeye destek olabilecek araştırmaların gerçekleştirilmesi.

Programa başvurular için son tarih: 31 Mayıs 2019.

6 ila 10 ay arasında projelere 20 bin ila 100 bin arasında destek sağlanacak.

Hibe duyurusuna başvurabilecek Kurum/Kuruluşlar:

  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)  
  • Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Diğer Birlikler ve Odalar
  • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

İlgili hibe duyurusu: https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/yesilay-bagimlilikla-mucadele-mali-destek-programini-ilan-etti


Güncelleme: 12/04/2019 / Hit: 2,475