ENGLISH
  Güncelleme: 17/12/2018

Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri 2019

Avrupa Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri 2019 çağrısına çıkılmıştır. Çağrı ile sosyal ekonomi ve sosyal yenilik paydaşların etkili ağlar kurması hedeflenmektedir. Ülkemizin de katılım sağlamakta olduğu COSME Programı kapsamında başlatılan Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri İnisiyatifi kapsamında Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ve şehirlerinde sosyal ekonomi konusundaki yerel paydaşları (KOBİ'ler, sosyal girişimler, başlangıç aşamasındaki sosyal girişimler, kooperatifler, vakıflar vb.) biraraya getiren farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi beklenmektedir.