ENGLISH
  Güncelleme: 11/01/2018

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı Konya’da Düzenlendi

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” çerçevesinde içinde yer alan ve Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları kapsamındaki son yerel toplantı olma özelliğini taşıyan Çalıştay 9 Ocak 2018 tarihinde Konya ve çevre illerden STK’ların geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

Konya’da düzenlenen çalıştayın açılış konuşmaları, AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan ve MFİB Başkanı Selim Uslu tarafından yapıldı. AB Türkiye ilişkilerinde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak IPA II sürecinde sektörel yaklaşıma geçilirken sivil toplumun da bir sektör olarak ele alınması konusunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl içerisinde düzenlenen çalıştaylara STK’ların gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyet de vurgulandı.

Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilen panelde ise katılımcılara “sivil toplum sektörü” ve programlama sürecinin işleyişine ilişkin detaylı bilgi verilerek, daha önceki sivil toplum sektörü çalıştaylarının detaylı çıktıları paylaşıldı. Çalıştayın sabah oturumu, katılım öncesi AB mali yardımı kapsamında STK’lara sağlanan destekler konusunda yapılan sunum ile son buldu.

Çalıştayın öğleden sonra yapılan grup çalışmasının ilk bölümünde ise sivil toplum kuruluşlarının öncelikleri ve ihtiyaçlarının yanı sıra sivil toplum sektörünün programlama sürecine aktif katılımlarının sağlanması konusundaki olasılıklar tartışıldı. Grup çalışmasının ikinci bölümünde de önümüzdeki programlama döneminde sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için tasarlanacak projelere ilişkin görüş ve öneriler yer aldı.

Birincisi 15 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sivil Toplum Çalıştayları’na yaklaşık 1.000 STK ve üniversite temsilcisi katılıp görüşlerini paylaştılar. Çalıştaylar sonucunda elde edilen sonuç ve yorumların gelecekte yapılacak çalışmalara temel oluşturması planlanmaktadır.

Çalıştayda yapılan sunumlar aşağıda yer almaktadır.

Konya Çalıştayı sunumları:

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) 2014-2020 Sivil Toplum Sektörü ve Programlama Süreci

AB Mali Yardımları Kapsamında STK'lara Sağlanacak Destekler

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) 2014-2020 Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları Çıktılar ve Kazanımlar


Güncelleme: 11/01/2018 / Hit: 5,792