ENGLISH
  Güncelleme: 24/07/2015

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Program Belgesi Onaylanmıştır

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemine ait Program Belgesi Avrupa Komisyonu tarafınca onaylanmıştır.

İki ülke arasındaki ortaklığı teşvik etmeyi ve sınır bölgelerinin gelişmesini sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesini amaçlayan Program 2007-2013 döneminde başarıyla uygulanmıştır. Önümüzdeki süreçte duyurulması planlanan teklif çağrıları kapsamında da çevre ve sürdürülebilir turizm başlıklı tematik öncelikler altında destek sağlanması öngörülmektedir.Güncelleme: 24/07/2015 / Hit: 2,477