ENGLISH
  Güncelleme: 08/03/2015

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Tüm kadınların ve Avrupa Birliği Bakanlığımızın kadın mensuplarının 8 Mart Dünya Kadınlar gününü en içten duygularla kutluyorum.

Kadınlar, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette üstlendikleri rolleri ve sorumlulukları başarıyla yerine getirerek, ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasi bakımlardan ilerlemesine çok önemli katkı sağlamaktadırlar.

Kadın-erkek eşitliği, kadın haklarının korunması, kadınların hayatın her alanında eşit şartlara sahip olabilmeleri, kadına karşı şiddetin önlenmesi,  kadınların toplumda hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşaması ve kadınların önündeki bütün engellerin kaldırılması öncelikli hedeflerimizdir. 

Avrupa Birliği katılım müzakerelerimizin önemli bir boyutunu teşkil eden reform sürecimizde de  kadınların hakettikleri şekilde toplumun en üst seviyesinde yer almaları her zaman öncelikle ele alınmakta, yasal düzenleme ve iyi uygulama çalışmalarıyla ilerleme kaydedilmekte, Avrupa Birliği Bakanlığımızın eşgüdümünde reform sürecimizin lokomotifi olan Reform Eylem Grubu da kadın hakları konusunu takip etmektedir.

Anayasamız uyarınca kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devletimiz yine Anayasa gereği bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Avrupa Birliği reform sürecimiz kapsamında 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle ise, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırılık olarak yorumlanamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Kadınların konumunun, ülkelerin uluslararası toplumdaki yeri ve saygınlığı bakımından artık en önemli göstergelerden biri olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemiz kadın haklarının korunması alandaki uluslararası düzenlemelere katılmış, İstanbul Sözleşmesi olarak da anılan Avrupa Konseyi Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin Sözleşmeyi ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke olmuştur.

Kadının toplumdaki yeri konusundaki yasal düzenlemelere ve geliştirilen uygulamalara rağmen, son dönemde gündemimizin ön sıralarında yeralan kadına yönelik şiddetin önlenmesi de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Temeli itibarıyla bir eğitim sorunu olan bu meselenin kadınlarımız daha fazla mağdur olmadan çözümü için devletimizin ilgili tüm birimleri çaba göstermektedir.

Toplam personelinin yüzde 54'ünü kadınların oluşturduğu, yönetim kademesinin her düzeyinde kadınların yeraldığı Avrupa Birliği Bakanlığı, yönettiği ve yönlendirdiği proje ve programlarla başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destek sağlarken, özellikle cinsiyet eşitliği temelinde yürütülen projelerle kadınların başta sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımını artırmak ve AB sürecimize de aktif bir şekilde dahil olarak katkı sağlamaları amacıyla  tüm birimleriyle gayretlerini sürdürmektedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonraki en büyük çağdaşlaşma projesi olan Avrupa Birliği üyelik sürecimizde kadınların konumunu ve haklarını ön plana alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtir; bu düşünce ve duygularla tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.Güncelleme: 08/03/2015 / Hit: 3,953