ENGLISH
  Güncelleme: 01/12/2014

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır’ın AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planına İlişkin Basın Duyurusu

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasını, 1 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 10.30’da Avrupa Birliği Bakanlığı’nda yapacağı basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşmıştır.

18 Eylül 2014 tarihinde açıklanan Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması Kasım 2014-Haziran 2015 dönemini kapsamaktaydı. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasında ise müzakere fasıllarında Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin öncelikler yer almaktadır. Eylem Planı, gıda güvenliğinden çevreye, toplumsal yaşamın hemen her alanında yapılacak kapsamlı düzenlemeler ile ülkemiz koşullarının AB standartlarına yakınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması, Türkiye’deki siyasi reform sürecinin ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesi açısından önemli bir rehber niteliği taşımakta, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde atılan kararlı adımlara bir yenisini eklemektedir. Güncelleme: 01/12/2014 / Hit: 4,581