ENGLISH
  Güncelleme: 24/03/2014

IPA II Tüzüğü Yayımlandı

IPA’nın 2014-2020 yıllarından müteşekkil II. döneminin yasal çerçevesini oluşturan temel belge olan “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA II) oluşturan 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı Tüzüğü15 Mart 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzük, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.Güncelleme: 24/03/2014 / Hit: 11,036