ENGLISH
  Güncelleme: 18/02/2014

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ön kontrol ve çevresel etki değerlendirmesi (SEA) (2014-2020)

Bulgaristan tarafından yönetilen IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları için ön kontrol ve çevresel etki değerlendirmesi (SEA) (2014-2020)


Lot 1: 2007CB16IPO006– TA – 2014-1

Lot 2: 2007CB16IPO007– TA – 2014-1

Lot 3: 2007CB16IPO008– TA – 2014-1

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonundan AB mali desteği ile katılım öncesi mali yardım aracı kapsamında Bulgaristan tarafından yönetilen Bulgaristan ile Sırbistan/Makedonya ve Türkiye arasında gerçekleştirilen sınır ötesi işbirliği Programları için IPA Sınır Ötesi Programları (2014-2020) ön kontrol ve çevresel etki değerlendirilmesi (SEA) adıyla hizmet sözleşmesi kapsamında ihale gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

 

İhale duyurusu http://www.ipacbc-bgrs.euhttp://www.ipa-cbc-007.eu,http://ipacbc-bgtr.eu adresleri ile Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı internet sitesi olan www.mrrb.government.bg adresinde de yayımlanmıştır.

rar.gifEx_ante___SEA_Tender_Dossier.rar

Başvurular için son tarih 21 Mart 2014 olup Bulgaristan yerel saatiyle 17 :00 olarak belirlenmiştir.Güncelleme: 18/02/2014 / Hit: 6,197