ENGLISH
  Güncelleme: 11/11/2013

VABpro Eğiticilerin Eğitimi Programı Başladı

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) kapsamındaki 20 pilot ilin valilik AB birimi personeline yönelik eğitimler 11 Kasım 2013 tarihinde başladı. Birinci grup eğitim programının açılış oturumuna katılan Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Sayın Bülent Özcan, projenin kısa bir değerlendirmesinin ardından katılımcılardan beklentileri dile getirdi.

“Eğiticilerin Eğitimi Programı” ile pilot illerde ihtiyaç duyulduğunda faydalanılabilecek, yetişkin eğitimi alanında kendisini profesyonel uzmanların desteği ile geliştirmiş eğitmenlerden oluşan bir eğitici havuzu oluşturulması amaçlanmaktadır. Her ilden ikişer uzmanın katılım sağlayacağı bu programa katılan personel daha sonra kendi ilinde (belirlenen ihtiyaçlara da paralel olarak biri profesyonel uzmanların yönlendirmesi ve teknik desteği ile) toplam üç eğitim verecektir. Programa katılan personelin “eğitici” sıfatıyla ön plana çıkan ve ilde ihtiyaç duyulduğunda faydalanılabilecek kişiler arasından seçilmesi, programa katılan personelin düzenli aralıklarla proje hazırlama eğitimleri vermeye devam etmesi planlanmaktadır. “Eğiticilerin Eğitimi Programı” Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere iki aşamada tamamlanacaktır.

VABpro, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla geliştirildi. Proje kapsamında yer alan faaliyetler arasında eğitim ihtiyaç analizi çalışması, AB uzmanlık eğitimi, eğiticilerin eğitimi programı, kapasite geliştirme faaliyetleri, bölgesel çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve strateji belgesinin hazırlanması yer almaktadır. Toplam bütçesi 1.950.000 Avro olan söz konusu proje yirmi pilot ilde uygulanmaktadır. Pilot iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Bartın, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova’dır. Uygulamasına 12 Aralık 2012 tarihinde başlanan proje, 24 ay sürecektir.

Detaylı Bilgi: www.vabpro.org


Güncelleme: 11/11/2013 / Hit: 6,671