ENGLISH
  Güncelleme: 14/11/2013

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yıllık Konferansı Kayıtları Açılmıştır

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın ikinci bileşeni olan Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında yürütülen Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Yıllık Konferansı, Programın Ortak Yönetim Makamı (Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı) organizasyonu ve Bakanlığımız ev sahipliği ile 5 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Panel oturumları şeklinde gerçekleştirilecek konferansta; program kapsamında elde edilen deneyimler, en iyi proje örnekleri ve gelecek programlama (2014-2020) dönemine ilişkin beklentiler, değişiklik ve yenilikler tartışılacak, ayrıca program alanı ve yeni dönemde ele alınması önerilen tematik hedef ve önceliklerin GZFT (güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler) analizine ilişkin değerlendirme yapılacaktır.

Söz konusu konferansa katılmak isteyenlerin, 25 Kasım 2013 tarihine kadar programın sayfasında (http://www.blacksea-cbc.net/)  bulunan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.


                                        Güncelleme: 14/11/2013 / Hit: 6,465