ENGLISH
  Güncelleme: 01/11/2013

Bulgaristan- Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programına İlişkin Değerlendirme Sonuçları Yayımlanmıştır.

Bulgaristan- Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na ilişkin 2012 Kasım- 2013 Temmuz döneminde Program'ın 2012 sonuna kadar olan faaliyetlerinin incelendiği rapor kapsamında:

  • Programın performansı uygunluk, verimlilik, etkinlik ve tutarlılık gibi açılardan değerlendirilmiş,

Programın İlk Seviye Kontrol Sistemi, Program ve proje göstergeleri, önceliklere göre bütçe tahsisi, teklif çağrılarının planlaması ve duyuruları, başvuru formlarının kalitesi, seçim ve sözleşme usullerinin yerindelik ve etkililiği ölçülmüş

Programın kapasitesinin geliştirilebilmesi maksadıyla bağımsız bir görüş ortaya koyularak öneriler dile getirilerek önümüzdeki dönem için de tavsiyelerde bulunulmuştur.

Değerlendirme sonunda oluşturulan rapora ulaşmak için tıklayınız.Güncelleme: 01/11/2013 / Hit: 6,197