ENGLISH
  Güncelleme: 28/08/2013

* Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Teklif Çağrısı Aşama-I

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro); Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla 12 Aralık 2012 tarihinde uygulamaya konmuştur.

VABpro kapsamında bugüne kadar Açılış Konferansı, “Eğitim İhtiyaç Analizi” ve “AB Uzmanlık Eğitimi” faaliyetleri tamamlanmıştır. Faaliyetler, projenin çok önemli bir bileşenini oluşturan “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” ile sürdürülecektir. Projenin uygulanacağı 20 pilot ilde düzenlenecek ‘Kapasite Geliştirme Faaliyetleri’ne yönelik olarak bir teklif çağrısı hazırlanmıştır. Bu teklif çağrısı pilot illerde AB politikaları ve programları hakkında kapasite oluşturulmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Kapasite geliştirme faaliyetlerinin temel amacı, yerel düzeyde AB ile ilgili konularda çalışma yapan valilik AB birimleri personeli, AB UDYK üyeleri, il özel idareleri ve belediye gibi yerel idarelerde görevli personel ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri için AB fonlarının yerelde daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve AB katılım sürecinde yerelin aktif olarak yer almasını temin etmek üzere kapsamlı bir kapasite geliştirme programının oluşturulmasıdır.

Program kapsamında sadece pilot illerdeki valilik AB birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir.

Duyuru Tarihi: 24 Haziran 2013 

Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2013


Güncelleme: 28/08/2013 / Hit: 6,695