ENGLISH
  Güncelleme: 12/08/2013

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Yararlanıcılarının Dikkatine

Bulgaristan Konsolosluğu vize işlemlerini firma aracılığıyla gerçekleştirmeye başladığı için vize başvurusu sahiplerinden vize ücretine ek olarak 25 avro tutarında ek işlem ücreti alınmaktadır. Proje kapsamında Bulgaristan’da faaliyetler yapacak olan yararlanıcılar tarafından vize giderindeki bu artışın karşılanması konusunda sıkıntılar yaşanacağından Bakanlığımız  bu harcamanın proje bütçesinde yer alan 7. Bütçe kalemi altındaki “yedek akçe” (contingency) kaleminden karşılanması konusunda Yönetim Makamı ‘ndan görüş istemiştir. Yönetim Makamı vize temini giderindeki  artışın proje hazırlama sürecinde öngörülmesi mümkün olmadığından yedek akçe (contingency) kaleminden karşılanmasının uygun olacağını bildirmiştir. Ancak yedek akçe kaleminin kullanılması için harcama yapılmadan önce proje yararlanıcısı tarafından Yönetim Makamı’ndan onay alınması zorunludur. Bu nedenle bütçesinde vize gideri olan proje yararlanıcılarının yedek akçe kaleminden karşılamak istedikleri tutara ilişkin olarak Proje Uygulama Rehberindeki 7. Bütçe Kalemi başlığı altında yer alan yedek akçe kaleminin kullanılmasına ilişkin hususlara dikkat ederek hazırlayacakları bir açıklama notunu Yönetim Makamı’na iletmeleri ve zamanlıca onay almaları gerekmektedir.

 Güncelleme: 12/08/2013 / Hit: 6,438