ENGLISH
  Güncelleme: 17/06/2013

28. Reform İzleme Grubu (RİG) Toplantısı Basın Duyurusu

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN DUYURUSU 

28. Reform İzleme Grubu (RİG) Toplantısı

Siyasi reformlar, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en büyük çağdaşlaşma projesi olan Avrupa Birliği katılım sürecinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Siyasi reformlar ile aynı zamanda, ülkemizin daha özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasiye ve daha etkin işleyen bir hukuk sistemine kavuşturulması, insan haklarına saygının evrensel standartlar çerçevesinde tüm vatandaşlarımız tarafından özümsenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma konusundaki kararlılığımızın temel unsurlarından biri olan siyasi reform sürecinin aksamadan devamını ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve takip etmek amacıyla 2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu son toplantısını 11 Kasım 2012 tarihinde Bursa’da yapmıştı.

Reform İzleme Grubu’nun 28. Toplantısı ise, 15 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kapsamında Siyasi Kriterler, Yargı ve Temel Haklar Faslı (23. Fasıl) ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı (24. Fasıl) konularında kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte güncel gelişmeler ışığında öncelikli olarak ele alınabilecek konular görüşülecektir.

Basına saygı ile duyurulur.

28. RİG Toplantısı Basın Bildirisine ulaşmak için tıklayınız.Güncelleme: 17/06/2013 / Hit: 7,713