ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2013

Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Yararlanıcılarının Dikkatine-PRAG Değişikliği Hakkında

Sayın Yararlanıcılar,

Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) Ocak 2013’te güncellenmiştir.

Bu çerçevede Proje Uygulama Rehberi’nde yer alan aşağıdaki açıklama, birinci ve ikinci teklif çağrısı kapsamında proje uygulayan yararlanıcılar için önem arz etmektedir.

“Proje uygulama dönemi boyunda PRAG’ta değişiklikler olabilir. PRAG kurallarında ve uygulamalarında önemli değişiklikler yapıldığında Yönetim Makamı bu değişiklikleri Proje Uygulama Rehberi’ne yansıtacaktır. Buna rağmen yararlanıcılar PRAG’ın en güncel versiyonunu takip etmek ve ilgili usulleri uygulamak zorundadır. PRAG kurallarının ve eklerinin değişmesi durumunda, yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan faaliyetlerde rehberin önceki versiyonuna göre sözleşme düzenlenmeli ve alım yapılmalıdır.

Henüz başlatılmamış bütün uygulamalar için PRAG’ın güncellenmiş versiyonu kullanılmalıdır.

PRAG’taki eşik değerlerde yapılan değişiklikler satın alma planında onaylanan ancak henüz başlatılmayan satın almaları da etkileyebilmektedir.Böyle durumlarda Ana Yararlanıcı Proje Uygulama Rehberi’nde belirtilen kurallar çerçevesinde satın alma planında değişiklik talebinde bulunmalıdırGüncelleme: 24/01/2013 / Hit: 10,130