ENGLISH
  Güncelleme: 17/01/2013

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcıları için Duyuru

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamındaki projeler uygulamaya geçtikten sonra Bakanlığımıza sıklıkla personel maaşları ile ilgili sorular iletilmektedir. Bu sorulara cevap teşkil etmesi açısından genel bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Proje bütçesinde öngörülen brüt ücretlerin brüt asgari ücretin altında kalmaması bir ulusal mevzuat gereğidir. Personel ücretlerini asgari ücretin altında belirlenen projelerin yararlanıcıları tam zamanlı çalışan personelin yarı zamanlıya çevrilmesi için Yönetim Makamına talep göndermenin uygun olup olmayacağına ilişkin bilgi istemektedir. Çözüm olarak akla gelen tam zamanlı personelin yarı zamanlıya çevrilmesi proje sonuç ve çıktılarını olumsuz etkileyebileceğinden bu konuya ilişkin olarak Bakanlığımız Yönetim Makamı ile değerlendirmede bulunacaklardır. Bu değerlendirmenin neticesi hakkında proje yararlanıcıları ayrıca bilgilendirilecektir. Bu nedenle tarafınıza iletilecek bilgilendirme e-postası öncesinde konu ile ilgili  herhangi bir işlem yapmamanız uygun olacaktır.

Saygıyla duyurulur.Güncelleme: 17/01/2013 / Hit: 8,299