ENGLISH
  Güncelleme: 22/05/2012

* ABEM Eğitimlere Devam Ediyor (STK'lar)

Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi tarafından 11 Mayıs 2012 Cuma günü Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN başkanlığında Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşları’na yönelik düzenlenen, toplantıda,  ABEM Görev ve Esasları Sunumu ( Çiğdem DÖNERTAŞ ) ,Türk Ulusal Ajansı Programları Tanıtımı ve TUBİTAK 7. Çerçeve Programı, Avrupa Bölgeler Asamblesi-AER, Avrupa Kıyı Bölgeleri Konferansı-CPMR-Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II-Kültür Programı-Progress Programı ve MFİB-Merkezi Finans İhale Birimi ( Yalçın YILDIRIM )  hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Stk Bilgilendirme

 

Toplantının amacı; ildeki tüm kurum ve kuruluşlar arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, sahip olunan deneyim ve bilgiyi bu kurum ve kuruluşlara aktarmak, AB fonlarını kullanarak Ulusal ve Uluslar arası projeler oluşturulmasını teşvik etmektir. Başvuru yapılabilecek Avrupa Birliği Hibe Programları hakkında bilgi verilmiştir. Proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar hakkında da bilgi verilmiştir. Toplantıya toplam 43 kişi katılmıştır. 

Stk Bilgilendirme


Güncelleme: 22/05/2012 / Hit: 4,810