ENGLISH
  Güncelleme: 12/04/2012

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarına Önemli Duyuru

Sayın Hibe Faydalanıcısı,

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı altında uygulanmakta olan projelerinizle ilgili olarak aşağıdaki hususları tekrar dikkatinize sunmakta yarar görülmektedir:

  1. 1. Tam zamanlı olarak bir kurumda görev alan proje personeli, projede tam zamanlı çalışamamaktadır. Bu, hem Program kuralları hem ülke mevzuatı gereğidir. Bir kurumda görevli personel (DEVLET MEMURLARI HARİÇ) ancak görev yaptığı kurum tarafından görevlendirilmek suretiyle projede yarı zamanlı çalışabilir. Bu durumda görevli bulunduğu kurumda da yarı zamanlıya geçmek zorundadır.
  2. 2.Projede görevli devlet memurları, yine kurumlarından görevlendirme yazısı almak durumundadır. Ancak devlet memurları hiçbir şekilde projeden maaş alamazlar. Bu da iç mevzuat gereğidir.
  3. 3.Hiç kimse birden fazla projede tam zamanlı olarak görevlendirilemez. Üstelik bir kurumda tam zamanlı görevli iken bu durum hiç mümkün değildir.
  4. 4.Bütçenizde yer alan maaşlar brüt tutarlardır, yani vergi ve SGK pirimlerini de içermektedir. Proje personeline ödeme yapılırken, bütçe kaleminde yazan tutarın tamamının ödenmesi sonradan sıkıntı yaratmaktadır. Lütfen gelir vergisi ve SGK pirimleri düşürülmüş tutarı ödeyiniz.

Yukarıda açıklanan hususlar, teklif çağrısı öncesi düzenlenen bilgilendirme günlerinde ve sonradan verilen faydalanıcı eğitiminde detaylı olarak açıklanmıştır, daha sonra sıkça sorulan sorularda da yayınlanmıştır. Bu hususlara dikkat edilmesi ve eğer bu gibi bir durum söz konusu ise acilen bildirim (notification) ile düzeltilmesi önem arz etmektedir. Konu ile ilgili kurallar net olup projenizde görevli kontrolörlerin konu ile ilgili bir görevi, sorumluluğu ya da inisiyatifi bulunmamaktadır. Kendilerini bu konuda sıkıntıya sokacak talep ve tepkilerde bulunulmaması gerekmektedir.   

 

 Bazı kontrol belgeleri, Yönetim Makamına eksik gönderilmekte, bu nedenle ödemeler gecikmektedir. Kontrolörler tarafından tamamının doldurulduğundan emin olduğumuz belgelerin, Yönetim Makamına iletilmek üzere sizlerde kalan nüshalarının Bulgar Makamlarına eksiksiz gönderildiğinden emin olunması önem arz etmektedir.

  5.Diğer makamlara (örneğin Emniyet Müdürlüğü) verilen dekontların bir nüshasının fatura dosyalarında bulunması ve kontrolöre ibrazı gerekmektedir. Bunun için bankalardan çift dekont talep ediniz.

  6.Fatura raporunun, Programın internet sayfasında yayınlanan yeni versiyonunun doldurulduğundan emin olunuz.

  7.Bulgar kanunlarına gore Bulgar ortaklardan istenen çifte finansman bulunmadığına dair belge, Türk ortaklardan istenmeyecektir. Konu hakkında Ulusal Otorite ve Yönetim Makamı anlaşmaya varmıştır ve konu ile ilgili duyuru AB Bakanlığının internet sayfasında duyurulmuştur.

 

Proje uygulamalarının sıkıntıya düşmemesi için doğrulanmış harcamalara ilişkin tutarların bir an önce proje hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Bunu temin etmek için harcamalarınızın Program kurallarına uygun olarak yapılması, fatura raporunun doğru olarak ve eksiksiz doldurulması ve tüm belgelerinizin tam olmasına özen göstermeniz yerinde olacaktır.

Uygulamada sıkıntı yaşamamak adına Ulusal Otoritenin (www.ab.gov.tr) ve Programın (http://www.ipacbc-bgtr.eu/tur) internet sayfasının günlük takibi önem arz etmektedir. Bunun dışında olabilecek sorular için Ortak teknik Sekreterya Edirne Ofisi’ne her zaman ulaşabilirsiniz.

 Güncelleme: 12/04/2012 / Hit: 9,346