ENGLISH
  Güncelleme: 02/04/2012

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarının Dikkatine

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Rehberi’nin (Project Implemantation Manual) 12 numaralı ekinde yer alan “çifte finansman ve gelir bulunmadığına dair beyan” (decleration for lack of double funding and revenue) Bulgaristan’da uygulanan mevzuat gereğince hazırlanmış bir belge olup söz konusu belgenin Türk mevzuatında bir gerekliliği bulunmadığından, Program bünyesinde proje yürüten Türk yararlanıcıların Yönetim Makamı’na böyle bir beyanda bulunmalarına gerek yoktur.Güncelleme: 02/04/2012 / Hit: 8,716