ENGLISH
  Güncelleme: 20/02/2012

Yaratıcı Avrupa: Avrupa’nın Kültür ve Medya Sektörlerini Destekleyen Yeni Program

Yaratıcı Avrupa: Avrupa’nın Kültür ve Medya Sektörlerini Destekleyen Yeni Program


AB, kültür ve medya alanlarında çalışan binlerce kuruluş ve kişiye 2014-2020 döneminde yeni program “Yaratıcı Avrupa” ile destek sağlayacak.

Bu yeni program uluslararasılaşmayı teşvik ederek kültür ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar için kolay erişilebilir, eskiye oranla daha basit ve kullanışlı bir çıkış kapısı olacaktır.

Avrupa Komisyonu tarafından tanıtılan ve Avrupa Konseyi ve AB Parlamentosuna onay için sunulan Yaratıcı Avrupa Programı, mevcut Kültür, MEDIA ve MEDIA Mundus programlarını tek bir çatı altına alarak yeni araçlarla destekleyen, bir önceki döneme kıyasla bütçede  % 37'lik bir artış öngörerek 1,8 milyon Avro bütçe destek sağlayan ve kültürel ve yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarını temel alan bir çerçeve program olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neden Yaratıcı Avrupa?

Hâlihazırda Avrupa GSYİH’nın %4,5’ini oluşturan ve tüm Avrupa’daki işgücünün %3,8’ine denk düşen, ekonomik büyüme, istihdam, yenilik ve sosyal uyumu doğrudan destek sağlayan, kültürel ve yaratıcı sektörlerin daha fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünen AB, küreselleşme ve dijital çağın fırsatlarından yararlanmada potansiyellerini açığa çıkarmak için bu sektörleri yeni bir programla destekleme kararı aldı.

Sektörün bölünmüş piyasa, dijitalleşme, finansmana erişim ve karşılaştırılabilir veri eksikliği gibi zorluklarını da göz önünde bulundurarak, Avrupa’nın 2020 hedeflerine uygun olarak, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve sosyal uyumuna katkı sağlanmasını da beraberinde getirecek şekilde bir çerçeve, tüm paydaşların katılımı ve önceki deneyimlerin katkısı ile belirlendi.

Amaçlar:

 • - Avrupa’nın kültür ve dil çeşitliliğinin korunarak ve desteklenerek ileriye taşınması,
 • - Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik amacıyla kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet gücünün güçlendirilmesi.


Hedefler:

 • - Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerinin uluslararası faaliyet gerçekleştirme kapasitesini desteklemek,
 • - Kültürel ve yaratıcı eserlerin, operatörlerin uluslararası dolaşımını desteklemek ve Avrupa içinde ve ötesinde yeni kitlere ulaşmak,
 • - Kültürel ve yaratıcı sektörlerin başta bu alanda faaliyet gösteren KOBİ’lerin mali kapasitesini güçlendirmek,
 • Politika geliştirme, yenilikçilik, yeni kitlelere ulaşma ve yeni iş modelleri geliştirmek amaçlı uluslararası politika işbirliğini desteklemek,

Yeni Öncelikler:

Kapasite Oluşturma

 • - Kültür operatörlerinin bilgi ve becerilerinin gelişmesi, dijital geçişe uyumlarının kolaylaştırılmasına destek olunması,
 • - Sanatsal/kültürel profesyonellerin kariyerlerinde uluslararasılaşmasına destek sağlanması,
 • - Yeni profesyonel fırsatlara erişimi kolaylaştırmak adına Avrupa ve uluslararası ağların güçlendirilmesi.

Uluslararası Dolaşım

 • - Uluslararası turne, etkinlik ve sergilerin desteklenmesi,
 • - Edebi çevirilerin desteklenmesi,
 • - Dinleyici kitlesi oluşturma çalışmalarının desteklenmesi ve Avrupa kültür çalışmaları için uzun dönemli hedef kitle oluşturulması,

 

Yaratıcı Avrupa Programının Sunacağı Fırsatlar

Yeni program sinema ve işitsel-görsel sektörü (mevcut MEDIA programının kapsadığı alan) desteklemek üzere 900 milyon Avro’nun üzerinde, kültür için ise yaklaşık 500 milyon Avro’luk bir bütçe ayıracak. Komisyon, küçük operatörlerin 1 milyar Avro’ya kadar olan banka kredilerine erişmesini sağlayacak yeni bir mali garanti sistemi için 210 milyon Avro’dan fazla bütçe ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, politika iş birliği için 60 milyon Avro civarında yatırım yapılarak, yenilikçi yaklaşımlar ve yeni iş modelleri desteklenecektir. Ayrıca, teknik bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırarak daha iyi politika geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda:

- 300.000 sanatçı ve kültür çalışanının, yarattıkları ürünlerin kendi ülkelerinin ötesindeki yeni kitlere ulaşmalarında mali destek sağlanacak,

- 1000’den fazla Avrupa filmi dağıtım desteği alacak, böylece bütün Avrupa ve dünyadan seyircilerin seyretmesine imkân yaratılacak,

- Oynattıkları filmlerin en az % 50’sinin Avrupa filmi olması sağlanarak, en az 2500 Avrupa sineması finansman alacak,

- 5500’den fazla kitap ve edebi eser için tercüme desteği alınacak, böylece okuyucuların bunları ana dillerinde okumasına olanak sağlanacak,

- Binlerce kültür organizasyonu ve profesyonel eğitim alacak ve uluslararası alanda çalışma becerisi kazanacak ve kapasitelerini arttıracak,

- En az 100 milyon kişi program tarafından finanse edilen projelere erişecek.

Yaratıcı Avrupa Programı önerisi şu anda Konsey (27 Üye Devlet) ve 2014-2020 bütçesi için nihai kararı verecek olan Avrupa Parlamentosu tarafından tartışılıyor.

Daha fazla bilgi için:

Bakınız: MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 20/02/2012 / Hit: 14,437