ENGLISH
  Güncelleme: 03/02/2012

Bulgaristan-Tükiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Değerlendirmesi

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın İkinci Teklif Duyurusu kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesine, 30 Ocak 2012 tarihinde programın Haskovo'da bulunan Ortak Teknik Sekreteryası'nda (JTS) başlanmıştır.

 Yönetim Makamı (MRDPW), Ulusal Otorite (MEU) ve Ortak Teknik Sekreterya (JTS) temsilcilerinden oluşan Değerlendirme Çalışma Grubu (AWG), son başvuru tarihine kadar sunulmuş olan 141 proje teklifini açarak değerlendirme sürecini başlatmıştır.

 İdari uygunluk ve uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra, Başvuru Rehberi'nde tanımlanan tüm kriterleri karşılayan proje tekliflerinin ayrıca, teknik ve kalite değerlendirmesi yapılacaktır. 

 Güncelleme: 03/02/2012 / Hit: 8,152