ENGLISH
  Güncelleme: 11/01/2012

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Usulsüzlük Görevlisi Bilgileri

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite olarak görev aldığı Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen projelerde meydana gelebilecek usulsüzlüklerin saptanması, raporlanması ve ilgili idari birimlere aktarılması hususlarından sorumlu olmak üzere Usulsüzlük Görevlisi olarak Bakanlığımız AB İşleri Uzmanı Orhan AYDIN görevlendirilmiştir.

Bu itibarla, program altından finansmanı yapılan projelere ilişkin bütün aşamalarda oluşabilecek usulsüzlüklerle ilgili olarak aşağıda yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla Usulsüzlük Görevlisine ulaşılması önem arz etmektedir.

 

Orhan AYDIN
Tel: 0312 218 14 08
E-posta: oaydin@ab.gov.tr
Adres: Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cad. No:406800 Bilkent/ANKARA

 Güncelleme: 11/01/2012 / Hit: 9,524