ENGLISH
  Güncelleme: 07/07/2011

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Proje Sözleşmeleri İmzalandı

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamındaki projelerin hibe sözleşmeleri Bulgaristan'ın Hasköy kentinde düzenlenen resmi törende sahiplerini buldu. Birinci Teklif Verme Duyurusu sonucunda desteklenen bu projeler 2011 yılının Temmuz ayında uygulanmaya başlayacak. Program kapsamındaki 45 proje, toplamda yaklaşık 9 milyon Avro AB finansmanı alacaktır.

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın Ortak İzleme Komitesi (OİK), 23 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Birinci Teklif Verme Duyurusu kapsamındaki başarılı bulunan projelerin finansmanını şartlı olarak onaylamıştı. Üç aylık bir müzakere sürecinin ardından, sözleşme için gerekli koşulları yerine getiren 45 proje için, yaklaşık 9 milyon Avroya ulaşan AB desteğine ilişkin hibe sözleşmeleri imzalanmıştır.

Son olarak, düzenlenen resmi törende imzalanmış olan hibe sözleşmeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı, Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü-Genel Müdürü Bay Kiril Geratliev ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)'nden Sn. Bülent Cengiz ve Haskovo Kaymakamı Sn. İrina Uzunova tarafından yasal temsilcilerine teslim edildi.

Program, sosyal ve ekonomik gelişme için ortak girişim ve uygulamaların gerçekleşmesine ve sınır ötesi bölgede (Bulgaristan'da Hasköy, Yambol ve Burgaz; Türkiye'de Edirne ve Kirklareli) yaşam kalitesinin arttırılmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Program bölgesinde Birinci Teklif Verme Duyurusu kapsamında finansmanı sağlanan projelerin oraklarının % 40'ını kamu kurumları (yerel yönetimler, yerel yönetimlere bağlı kuruluşlar, bölgesel yönetimler, ulusal yönetimler ya da onların alt kuruluşları vb); % 46'sını sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, üretici birlikleri ve diğer STK'lar) , % 14'ünü ise diğer kuruluşlar (üniversiteler, okullar) oluşturmaktadır.

Birinci Teklif Verme Duyurusunun sonucunda, müdahale alanları bakımından en fazla sayıda proje sırasıyla; 13 proje "işbirliği bölgesinin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi için altyapısal destek", 12 proje "çevrenin, doğanın ve tarihsel/kültürel mirasın korunması" ve 11 proje ise "ekonomik rekabet edilebilirliğin artırılması" alanına yöneliktir.

Desteklenen projelerin uygulama aşamasındaki başarıları ile doğru orantılı olarak, çeşitli ve çok sayıdaki proje faaliyetinin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Ortak Teknik Sekreterya, hibe sözleşmelerinin imzalandığı resmi törenin ardından, yine Bulgaristan Cumhuriyeti- Bölgesel Gelişme ve İskan Bakanlığı- "Bölgesel İşbirliği İdaresi" Genel Müdürlüğü (Yönetim Otoritesi) ve Türkiye Cumhuriyeti- Başbakanlık "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" (Ulusal Otorite) işbirliği ile, 4 Temmuz 2011'de Hasköy'de (Bulgaristan) bir eğitim semineri (Proje Uygulaması) düzenlemiştir. Bu eğitim etkinliği Bulgar ana yararlanıcılara yönelik yapılmıştır. İkinci eğitim semineri Edirne'de (Türkiye) 13 Temmuz 2011 tarihinde bu defa Türk ana yararlanıcılara yönelik yapılacaktir.

Program kapsamında Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Ortak Teknik Sekretarya Şubesi (Antenna) olarak görev yapmaktadır.

Hibe sözleşmeleri imzalanan projelerin tam listesi, Program'ın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

 

 Güncelleme: 07/07/2011 / Hit: 7,827