ENGLISH
  Güncelleme: 25/05/2011

* İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP)

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin faydalanıcı olarak dahil olduğu İGEP'si, Türkiye'nin öne çıkan danışmanlık şirketlerinden DeLeeuw International'ın liderliğini yaptığı, Human Dynamics, ICMPD, TEPAV, TESEV ve WYG International'ın oluşturduğu konsorsiyumla Aralık 2008 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. Bütçesi 8 milyon Avro'nun üzerinde olan ve tamamı Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen projenin uygulama süresi 18 ay olarak belirlenmiş ve Mayıs 2010'da tamamlanmıştır.  

Proje Amacı: Türkiye'nin en büyük dört kentinde yaşanan hızlı göçün olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Proje kapsamında her dört kent için ayrı ayrı Stratejik Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan ile uygulamaya yönelik programlar, fizibilite çalışmaları ve altyapı projeleri ile göçten kaynaklanan problemlerin azaltılması ve bu doğrultuda İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri'nin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi; 1992 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı kapsamında başlatılan proje çerçevesinde açtığı Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi ile sokakta çalışan çocuklara yönelik olarak yürüttüğü hizmetleri, sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklara da yaygınlaştırmak amacı ile İGEP projesi kapsamında "Sokakta Yaşayan Madde Bağımlısı Çocuklar Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ni faaliyete geçirmiştir.

18 yaş altındaki çocukların çoklu rehabilitasyon programıyla topluma ve ailelerine kazandırıldığı merkezde, alkol, sigara ve madde bağımlısı çocuk ve gençler rehabilite edilmektedir.

Toplam Ankara Bütçesi: 2,156,000 €

Ulusal Katkı: 245,280 €

Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi Toplam Bütçesi: 1,337,523 €

 

files/ILFaaliyetleri/Ankara/buyuksehir_belediyesi_igep_bilgilendirme_notu_20_04_2011_1.gif
  İGEP kapsamında gerçekleştirilen " Göç ve Kentsel Yoksulluk Sempozyumu"
files/ILFaaliyetleri/Ankara/buyuksehir_belediyesi_igep_bilgilendirme_notu_20_04_2011_2.jpg
  İGEP İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı
files/ILFaaliyetleri/Ankara/buyuksehir_belediyesi_igep_bilgilendirme_notu_20_04_2011_3.jpg 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İGEP Çalıştayı


Güncelleme: 25/05/2011 / Hit: 7,607