ENGLISH
  Güncelleme: 22/04/2011

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2010 Yılı Finansman Anlaşması İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenine ilişkin 2010 yılı Finansman Anlaşması imzalanmıştır.

Ülkemizin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında ikinci proje paketine ilişkin 2010 yılı Finansman Anlaşması Avrupa Komisyonu ile ülkemiz adına Ulusal IPA Koordinatörü ve Avrupa Birliği Genel Sekreter Vekili, Büyükelçi Sayın M. Haluk ILICAK tarafından 11.04.2011 tarihinde imzalanmıştır.

IPA-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni altında ülkemize ayrılan tahsisat toplam 217 Milyon Avro'dur. İmzalanan anlaşma ile IPA-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni altında oluşturulan proje paketinde yer alan projelerin finansmanı sağlanacaktır. Anlaşmanın imzalanmasıyla proje paketinde yer alan projelerde uygulama safhasına geçilmiş oldu.

Söz konusu paket "Siyasi Kriterler", "Adalet ve İçişleri, Tarım, Gümrük Birliği, Eğitim, Sanayi Politikasi, Çevre, Malların Serbest Dolaşımı, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Bilgi Toplumu ve Rekabetçilik, İstatistik, Ulaştırma ve Enerji başlıklarında AB müktesebatının üstlenilmesine yönelik kurumsal kapasite geliştirme, "Sivil Toplum Diyaloğu" konulu toplam 30 adet projeyi içermektedir.

Mevcut Anlaşma ile söz konusu 30 proje için Avrupa Birliği tarafından 148 Milyon Avroluk katkı sağlanacaktır. Ülkemizin yukarıda belirtilen alanlarda ürettiği projeler yoluyla insan haklarını geliştirme, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi, mahkeme yönetim sisteminin iyileştirilmesi, iletişim sektöründe rekabetçilik karşıtı davranışların engellenmesi, dijital arazi parseli tanımlama sistemi geliştirilmesi gibi konularda daha fazla ilerleme sağlayarak AB'ne yaklaşması amaçlanmaktadır. Programda ayrıca, AB-Türkiye sivil toplum diyaloğuna yönelik verimli ve etkili operasyonların sürdürülmesi ve IPA yardımının uygulanmasına dâhil olan kilit kuruluşların proje hazırlamasına ve kapasite oluşturmasına yardım sağlanmasını öngören projeler de yer almaktadır.

 

 Güncelleme: 22/04/2011 / Hit: 8,663