ENGLISH
  Güncelleme: 03/08/2017

|- Reform İzleme Grubu Toplantıları

Ulusal Programın koyduğu hedefler doğrultusunda Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Hükümetimiz tarafından 2003 Eylül ayında Reform İzleme Grubukurulmuştur. Uygulama alanındaki aksamaların belirlenmesi ve hızla giderilmesi temelinden hareket edecek bir ad hoc grup olarak çalışan Reform İzleme Grubu’nun toplantılarına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci ile Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları katılmaktadır. RİG’in sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, çalışmalara aşağıdaki kurumlar doğrudan katkıda bulunmaktadır:

-          Adalet Bakanlığı

-          İçişleri Bakanlığı

-          Dışişleri Bakanlığı

-          Avrupa Birliği Bakanlığı

Gündemdeki konularına uygun olarak ilgili kurum ve bakanlıklar da bu toplantılara davet edilmektedir. Başbakanlık ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı da toplantılara düzenli olarak katılmaktadırlar.

Siyasi Kriterlere ilişkin uygulamalarda karşılaşılan sorunlar da Reform İzleme Grubu çalışmaları çerçevesinde ele alınmakta ve gerekli görüldüğü takdirde ayrı bir çalışma olarak Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır.

22 Mayıs 2009 tarihli 15. RİG toplantısında alınan kararla, sözkonusu toplantıların başka şehirlerde de düzenlenebileceği hususunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca aynı toplantıda alınan karar uyarınca RİG toplantıları, Bakanların gündemi elverdiği sürece her iki ayda bir defa gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, siyasi reform çalışmalarının daha da etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesini teminen RİG bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey temsilcilerinin Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda toplanması amacıyla Siyasi İşler Alt Komitesi (SİYAK)  kurulmuştur. SİYAK toplantıları RİG gündeminin belirlenmesine yardımcı olmak ve RİG hazırlıklarına katkıda bulunmak amacıyla RİG toplantıları öncesinde gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar toplam 28 Reform İzleme Grubu toplantısı düzenlenmiş olup, yer ve tarihleri aşağıda sunulmaktadır:

 

No

Yer

Tarih

1.RİG Toplantısı

Ankara

18 Eylül 2003

2. RİG Toplantısı

Ankara

28 Ekim 2003

3. RİG Toplantısı

Ankara

25 Aralık 2003

4. RİG Toplantısı

Ankara

27 Şubat 2004

5. RİG Toplantısı

Ankara

24 Mayıs 2004

6. RİG Toplantısı

Ankara

19 Temmuz 2004

7. RİG Toplantısı

Ankara

28 Ekim 2004

8. RİG Toplantısı

Ankara

26 Ocak 2005

9. RİG Toplantısı

Ankara

22 Kasım 2005

10. RİG Toplantısı

Ankara

14 Mart 2006

11. RİG Toplantısı

Ankara

18 Eylül 2007

12. RİG Toplantısı

Ankara

13 Nisan 2008

13. RİG Toplantısı

Ankara

16 Eylül 2008

14. RİG Toplantısı

Ankara

26 Ocak 2009

15. RİG Toplantısı

Ankara

22 Mayıs 2009

16. RİG Toplantısı

Hatay

11 Temmuz 2009

17. RİG Toplantısı

Trabzon

8 Eylül 2009

18. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ankara

19 Aralık 2009

19. RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

28 Şubat 2010

20. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Konya

9 Nisan 2010

21.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ankara

26 Temmuz 2010

22.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

İstanbul

17 Eylül 2010

23. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ankara

14 Aralık 2010

24. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Konya

18 Aralık 2011

25. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

İstanbul

16 Mart 2012

26.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ordu

8 Haziran 2012

27.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Bursa

11 Kasım 2012

28.RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

15 Haziran 2013

29. RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

9 Mayıs 2014

30. RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Erzurum

23 Temmuz 2014

Türkiye, özellikle son on yıldır etkileyici bir değişim ve dönüşüm sürecini tecrübe etmektedir. Bütün dünya tarafından gıpta ile takip edilen bu dönüşümde Avrupa Birliği sürecinin önemi büyüktür. Türkiye, önüne çıkarılan tüm haksızlıklara ve engellere rağmen azim ve kararlılıkla sürece bağlı kalarak Avrupa Birliği standartlarına erişmek için emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede Türk halkının refahını ve yaşam standartlarını en iyi hale getirmek için temel aldığımız AB müktesebatına uyum çalışmalarımız sürmektedir.

AB’ye üyelik sürecimizin en önemli unsuru olan siyasi kriterlere ilişkin Türkiye son zamanlarda önemli adımlar atmıştır. Anayasa Değişiklik Paketi, Yargı Reformu Stratejisi, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ve Demokratik Açılım Süreci Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü pekiştiren ve bu yöndeki niyetimizi yansıtan önemli adımlardır. Bu konulara ilişkin, Avrupa Komisyonu da çeşitli vesilelerle olumlu değerlendirmelerde bulunmuştur.

Türkiye, Siyasi Kriterlerle iç içe olan “Yargı ve Temel Haklar” (23) ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” (24) başlıklı fasıllar kapsamındaki çalışmalarını, siyasi blokajlara rağmen hız kesmeden sürdürmektedir. Ülkemiz, bu iki önemli fasılda müzakereleri başlatacak düzeye erişmiştir. Bu fasılların en kısa zamanda müzakerelere açılması için, siyasi blokajların kaldırılmasına yönelik de gayretlerimiz devam etmektedir.

Reform İzleme Grubu (RİG)’nun adında yer alan “izleme” kavramı, edilgen bir çağrışım yaptığından, izleme yerine “eylem” kavramı getirilip, RİG’in adı, Bakanlar Kurulumuzun onayı ile, Reform Eylem Grubu (REG) olarak değiştirilmiştir. REG, bundan sonra siyasi reformları sadece izlemekle kalmayacak, reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif bir rol oynayacaktır.

1. Reform Eylem Grubu Toplantısı 8 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 


Güncelleme: 03/08/2017 / Hit: 9,689