ENGLISH
  Güncelleme: 23/03/2011

ENPI Karadeniz Programı İstanbul ve Erivan Ortaklık Forumları

ENPI KARADENİZ PROGRAMI İSTANBUL VE ERİVAN ORTAKLIK FORUMLARI


ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının, Nisan ayında yayınlanacak olan İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında proje başvurusunda bulunacakların, Program hakkında bilgilendirilerek proje fikirlerini olgunlaştırdığı ve Programın ana hedefi esas koşullarından biri olan sınır ötesi ortaklıkların kurulduğu Forum toplantılarının; biri 19 Nisan 2011'de Ermenistan'ın Erivan kentinde, diğeri ise 5 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye'nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilecektir.


Söz konusu Programın İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında başvuruda bulunmak isteyen potansiyel yararlanıcıların, ortaklıklar oluşturduğu ve deneyimlerini paylaştığı söz konusu toplantılara katılımı büyük önem arz etmektedir.


Söz konusu toplantılar, Genel Sekreterliğimiz, Programın Romen Yönetim Makamı, Ermenistan Maliye Bakanlığı ve Bölgesel Kapasite Oluşturma Girişimi (RCBI)'nın işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.


Program alanında yer alan tüm kurumlardan potansiyel yararlanıcıların katılabileceği söz konusu Ortaklık forumlarına özellikle katılım sağlaması beklenen gruplar ise şunlardır: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel ve bölgesel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tarım ve balıkçılık sektöründen üreticiler, araştırma ve yüksek öğretim kurumları, Program Alanında yer alan bölgenin ekonomik ve sosyal çıkarlarını gözeten kuruluşlar. Program kapsamında başvuruda bulunulabilecek bölgeler ve uygun ortaklar hakkında bilgi için tıklayınız.


Bahsedilen Forum toplantılara gönderilecek katılımcı sayısı, her kurum için bir kişiyle sınırlıdır. Programa üye her ülkeden en fazla 18 katılımcı kabul edilecektir.


19 Nisan 2011 tarihinde Erivan'da yapılacak Forum toplantısına başvuru formu için tıklayınız. 7 Nisan 2011 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


Söz konusu toplantıya katılım sağlayacaklara verilecek mali destekten faydalanmak için tıklayınız.


Toplantıya katılamayacak olan ancak, proje fikirlerini diğer katılımcılarla paylaşmak isteyenler video konferans yöntemiyle sunum yapabilirler. Sunum talepleri, info@rcbi.com aracılığıyla RCBI'ya bildirilmelidir.


Yukarıda anlatılan konularda ayrıntılı bilgi için Program Alanında yer alan 5 il valiliklerinde kurulmuş olan Ulusal Bilgi Noktalarıyla ya da Genel Sekreterliğimizde irtibata geçebilirsiniz.


Toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.Güncelleme: 23/03/2011 / Hit: 10,789