ENGLISH
  Güncelleme: 22/02/2011

Egemen Bağış 81 ilde AB Temas Noktası olan Vali Yardımcıları ile Buluşuyor

T.C.

Başbakanlık

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Basın Müşavirliği 

BASIN DUYURUSU                                                                                                                                                                  

22 Şubat 2011

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış 81 ilde AB Temas Noktası olan Vali Yardımcıları ile Buluşuyor

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır ile birlikte seksen bir ilin AB'den sorumlu vali yardımcısı ve AB birimleri temsilcileri ile Ankara'da buluşuyor.

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesinde geride bırakılan bir yıllık sürecin değerlendirileceği 23 Şubat 2011 tarihli toplantıda, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından 2011 yılında başlatılan "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" da tanıtılacak.

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen Valiler Toplantısına katılan Bağış, son bir yılın çalışmalarını ve başarı öykülerini valilerle birlikte gözden geçirerek, ileriye yönelik değerlendirmelerini dinlemişti. 

Bağış ve Atalay, 23 Şubat 2011 tarihinde saat 9.30'da TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda, bu kez İl AB Daimi Temas Noktası vali yardımcıları ve valilik AB birimlerinde çalışan uzmanlar ile geçen yıl illerimizde gerçekleştirilen AB faaliyetleri ve yeni açıklanan projeye yönelik değerlendirmelerde bulunarak, gelecek yılların planlamasını da yapacaklar. 

Toplantıda, 2 Şubat 2011 tarihinde ABGS tarafından duyurusu yapılan İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programına ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgilendirme de gerçekleştirilecek.

23 Şubat 2011 tarihinde TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek olan bu toplantıdan sonra, İl AB Daimi Temas Noktası vali yardımcılarımıza   yönelik olarak Hollanda Maastricht'te düzenlenmiş  ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek  "AB Kurumları ve Politikaları" konulu eğitimler vesilesiyle ve Hollanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen ABGS uzman yardımcılarına yönelik "How to Work with Brussels" eğitiminin sona ermesi sebebiyle Hollanda Büyükelçisi Sayın Jan-Paul Dirkse tarafından Hollanda Büyükelçilik Rezidansı'nda saat 16.30'da bir resepsiyon düzenlenecek. Bu resepsiyon Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır'ın da katılımıyla gerçekleşecek.

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi Hakkında Bilgi

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin işbirliğiyle geçen yıl Ocak ayındabaşlatılmıştı. Seksen bir ilde bu Projenin gereği görevlendirilen İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları bir yılı tamamlarken geride bir başarı öyküsü bıraktılar.

İllerimizde ayrıca AB çalışmalarının düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve İl AB Daimi Temas Noktalarına destek vermek üzere, AB konularında fikir alış verişlerinin yapıldığı bir forum olarak çalışacak Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları (AB UDYK) oluşturuldu. 2010 yılı içerisinde yüz altmış beş AB UDYK toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu proje kapsamında 2010 yılında tüm illerde,  AB işlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere AB Birimlerinin kurulmasına destek verildi, valiliklerle işbirliği içerisinde pek çok farkındalık artırma, bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı

ABGS, yerelde AB çalışmalarını "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" ile 2011 yılında da desteklemeye devam edecek.

Programın temel amacı valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi. ABGS'nin bütçesi kapsamında yürütülecek olan program çerçevesinde ABGS'nin yerelde gerçekleştirmek istediği AB ile ilgili faaliyetlerin, valilikler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan teklif çağrısı, başvuru rehberi ile birlikte 2 Şubat 2011 tarihinde tüm illere duyuruldu ve kamuoyu ile de paylaşıldı. 

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı kapsamında

Valiliklerimizin Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmalarını ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak

  • AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje kapasitesini artırmak
  • Valiliklerdeki AB birimlerinin kapasitesini artırmak
  • Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasını sağlamak
  • Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak

temel öncelik alanları olarak belirlendi.

Valilikler tarafından sunulacak projelere sağlanacak destek 100.000 TL'ye kadar olacak. Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere doğrudan hibe desteği sağlanmayacak. Ancak, Projeler, ABGS ile proje sahibi kuruluşların işbirliği ile yürütülecek. Proje kapsamındaki harcamalar ABGS 2011 bütçe mali yılında belirtilen ödenekler çerçevesinde karşılanacak. Programa başvurular 25 Mart 2011 tarihinde sona erecek.

Basına saygıyla duyurulur.Güncelleme: 22/02/2011 / Hit: 8,159