ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2011

Valiliklerimiz AB Yolunda Kararlı Adımlarla İlerliyor

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI
(Egemen Bağış)
ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 BASIN DUYURUSU

OCAK 2011

 

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesinde geride bırakılan bir yıllık süreci seksen bir ilin valisi ile buluşarak değerlendirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen Valiler Toplantısına katılan Bağış, son bir yılın çalışmalarını ve başarı öykülerini Valilerle birlikte gözden geçirerek, valilerin ileriye yönelik değerlendirmelerini dinledi. Bu proje kapsamında, valiliklerin AB Birimlerinde çalışan uzmanlar ve ilçe kaymakamları dahil yaklaşık bin iki yüz kişiye "AB Mali Yardımları için Proje Hazırlama Eğitimi" verildi. 2011-2013 yılları arasında ABGS, iller genelinde yürüteceği biri ABGS bütçesinden, diğeri IPA kapsamında finanse edilmek üzere iki yeni proje ile yerelde AB çalışmalarını desteklemeye devam edecek.

Proje Hakkında Bilgi:
Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi ile başlatılmıştı. Seksen bir ilde bu genelge gereği atanan İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları bir yılı tamamlarken geride bir başarı öyküsü bıraktılar. İllerde sürdürülen AB ile ilgili çalışmaların düzenli olarak görüşülmesini sağlamak amacıyla il valisi veya İl AB Daimi Temas Noktası tarafından başkanlık edilecek "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK)" da yine bu genelge gereği seksen bir ilin tamamında oluşturuldu.Bu kurulun amacı illerimizdeki AB süreciyle ilgili tüm kesimlerin bilgi ve görüşlerini paylaşabileceği "kamu-yerel-sivil-özel" işbirliğini destekleyen demokratik bir platform oluşturmak. Üç ayda bir toplanması önerilen bu kurulda, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter veya yardımcısı, diğer il belediye başkanlıklarında belediye başkan yardımcısı, üniversitelerin rektör yardımcıları, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının temsilcileri ve ilde aktif sivil toplum kuruluşlarından birer temsilcisi yer alıyor.Bu yapılanmanın ABGS'nin taşra teşkilatı gibi çalışması öngörülüyor. 2010 Türkiye İlerleme Raporu'nda Avrupa Komisyonu illerdeki bu yapılanmayı olumlu olarak değerlendirdi.2010 yılı içerisinde seksen bir ilin tamamına yakınında toplam yüz altmış beş AB UDYK toplantısı yapıldı. Bu toplantılardan altısına bizzat Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, otuz kadarına da Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden (ABGS) Genel Sekreter Yardımcıları katılım sağladılar. Birçok ilde ikinci, üçüncü ve dördüncü AB UDYK toplantıları gerçekleştirilerek bu yapılanmanın işler hale getirilmesi sağlandı. Valilik bünyesinde faaliyet göstermekte olan AB UDYK'lar ve AB Birimleri tarafından düzenlenen eğitimler ve bilgilendirmeler çerçevesinde yaklaşık on bin kişinin AB ile ilgili konularda temel ve doğru bilgiler alması sağlandı. Yetmiş altı ilde Valilikler bünyesinde kurulan AB Birimleri faal olarak çalışmaya başladı, yetmiş üç ilde Valilik AB Birimleri, vatandaşların internet üzerinden bilgilenmeleri için gerekli altyapıyı oluşturdular. Valiler, vali yardımcıları, AB UDYK üyeleri ve valilik AB Birimlerinde çalışan uzmanlardan oluşan e-posta gruplarına ABGS tarafından düzenli bilgilendirme yapılıyor.

AB Konusunda Bilgilendirmeler Yoğunlaşıyor, İllerde Farkındalık Artıyor
İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları Hollanda'da AB konusunda temel eğitime tabi tutuldular. AB İl Daimi Temas Noktaları, valiliklerin AB Birimlerinde çalışan uzmanlar ve bütün ilçe kaymakamları dahil yaklaşık bin iki yüz kişiye "AB Mali Yardımları için Proje Hazırlama Eğitimi" verildi. Toplam on altı farklı eğitim kapsamında eğitimler hala devam ediliyor. ABGS'de görev yapan uzmanlar tarafından Yalova, Aydın ve Bilecik'te yaklaşık yüz kişiye "AB Hibe Programları için Proje Hazırlama Eğitimi" verildi ve bu çalışmanın 2011 yılında da devam ettirilmesi planlanıyor. AB ve proje hazırlama ile ilgili bilgi vermek üzere, onun üzerinde yayın hazırlandı, beş bin adetten fazla kitap ve doküman valiliklere iletildi. Valiliklerin iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dokuz bin afiş ve doksan bin broşür basıldı.Bütün valiliklerin bilgiye kolay ulaşabilecekleri bir veri tabanı ve portal ABGS internet sayfasında yer alıyor. Çok yakında, ABGS tarafından hazırlanan online eğitim modülleriyle, illere bulundukları yerden proje hazırlama ve uygulama konusunda eğitim imkanı sağlanacak. Valilikler aracılığıyla illerde yurt çapında yaklaşık bin iki yüz projenin hazırlanmasına destek olundu. 9 Mayıs Avrupa Günü bu yıl ilk kez pek çok ilde çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

2011 Yılında da İki Yeni Proje ile Yola Devam
2011-2013 yılları arasında ABGS, iller genelinde yürüteceği biri ABGS bütçesinden, diğeri IPA kapsamında finanse edilmek üzere iki yeni proje ile yerelde AB çalışmalarını desteklemeye devam edecek."İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" ve "Valiliklerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" ile valiliklerle ortaklaşa yapılan ihtiyaç analizi çerçevesinde, yerelde yapılan AB çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.Basına saygıyla duyurulur.

 

 Güncelleme: 24/01/2011 / Hit: 8,550