ENGLISH
  Güncelleme: 01/09/2010

"CIP - Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği Ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağlari" Proje Çağrısı

Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağlari

 

Avrupa Birliği KOBİ politikasına ilişkin en önemli uygulama aracı olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın  (CIP) alt bileşeni Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP)  kapsamında  “Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği için Bilgi Ağları” proje çağrısı açılmıştır. 

 

Çağrının genel amacı, turizmle ilgili rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında, Avrupa çapında özellikle bölgesel araştırma odaklı kümeler, araştırma merkezleri, üniversiteler, işletmeler ve bölgesel otoritelerin desteklenmesi yoluyla araştırma potansiyellerinin arttırılmasıdır.
 
Çağrıya yönelik özel hedefler şunlardır:

 

  •    • Turizm sektörü için daha elverişli bir ortam yaratmak amacıyla rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve söz konusu faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek, 
       • Turizm sektöründe uluslararası araştırma faaliyetlerini teşvik etmek,
       • Avrupa turizminin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliği için gelecekte bir Avrupa Bilgi Ağı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

 

Çağrının maksimum bütçesi: 1 Milyon Avro.
Finansman sağlanacak proje sayısı: 3-4 adet
Uygun maliyetler için maksimum AB eş-finansman oranı: %75
Projeler için maksimum AB katkısı: 330.000 Avro
Proje Çağrısının kapanma tarihi: 1 Ekim 2010

 

Çağrı metni için tıklayınız.


Çağrı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın (Türkçe) / (İngilizce).

 

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Genel Bilgileri:

 

Çağrı, ülkemizin katılım sağladığı ve genel koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) alt bileşeni Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı (EIP) kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

CIP kapsamında KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında, yenilikçilik faaliyetleri (eko-yenilikçilik de dahil) desteklenmekte, finansmana daha iyi erişim imkanları sağlanmakta ve bölgelere yönelik iş destek hizmetleri verilmektedir.

2007-2013 yılları arasında geçerli olan CIP’in genel bütçesi  3,6 Milyar Avro’dur.  


CIP, her biri farklı spesifik hedeflere sahip olan üç alt bileşenden oluşmaktadır.

   1. Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) Bütçesi 2,1 milyar Avro’dur. 
   2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-Information Communication Technologies Policy Support Programme)Bütçesi 728 milyon Avro’dur.  
   3. Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE-Intelligent Energy Europe Programme) Bütçesi 727 milyon Avro’dur.


Daha fazla bilgi için bakınız (Türkçe) / (İngilizce)

 

 Güncelleme: 01/09/2010 / Hit: 8,914