ENGLISH
  Güncelleme: 08/05/2010

Türkiye ile AB arasında imzalanan Sektörel Anlaşma hakkındaki 7 Mayıs 2010 tarihli Basın Bildirisi

7 Mayıs 2010 tarihli Basın Bildirisi

 

AB'nin Türkiye'ye Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde 2007-2013 döneminde tahsis ettiği, tarım ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda kullanılacak hibelerden yararlanılabilmesi için tamamlanması gereken işlemlerden biri olan Türkiye ile AB arasındaki Sektörel Anlaşma 7 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Volkan BOZKIR tarafından imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunmasını takiben yürürlüğe girecektir.

 

2007-2013 IPA döneminde kırsal kalkınmaya yönelik toplam 873,8 Milyon Avro AB hibesi kullanılabilecektir. Söz konusu hibe Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ajansı tarafından kullandırılacaktır. Temmuz 2010'dan itibaren adı geçen Ajans tarafından proje tekliflerinin alınmaya başlanması planlanmaktadır. Hibelerden küçük üretici çiftçi birimlerimiz dahil hayvancılıkla iştigal eden üreticilerin ve gıda işleme sanayi işletmelerinin de yararlanması mümkün olacaktır. Konu hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ajansı tarafından bütün tarımsal üretici birimlerimizin ve gıda işleme sektörünün yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

 

Basın Bildirisi (pdf format) 

 

 Güncelleme: 08/05/2010 / Hit: 10,681