28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması - AB BAKANLIĞI

28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Faslın Kapsamı

 

 

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslının tüketicinin korunması ve halk sağlığı olmak üzere iki ana başlığa ayırmak mümkündür.

Tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler, ayıplı ürünler, yanıltıcı reklâmların engellenmesi, tüketici kredileri, kapıdan satışlar ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan mesafeli satışlar gibi tüketiciyi doğrudan ilgilendiren pek çok konuyu düzenlemektedir. AB Tüketici Politikası, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının yanı sıra ürünlerin genel güvenliğini de kapsamaktadır. Genel ürün güvenliği ise piyasa arz edilmiş ürünlerin ilgili oldukları teknik mevzuatta belirtilen güvenlik şartlarını taşımaları ve dolayısıyla ürünlerin tüketici sağlığını tehdit etmemesini amaçlamaktadır.

Halk sağlığı ise bulaşıcı hastalıklar, kan ve kan ürünleri, organ, doku ve hücre nakli, tütün mamullerinin kullanımdan doğan zararlar, elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri, kanser, beslenme, akıl sağlığı gibi alanları kapsamaktadır. Bu alt başlık tüketicinin korunmasından farklı olarak daha çok tavsiye kararları ile düzenlenmiştir.

 

 

28 no'lu müzakere başlığı olan Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslında Tanıtıcı Tarama Toplantısı 8-9 Haziran 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 6-7 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bu fasla dair açılış kriteri öngörülmemiş ve Türkiye 12 Temmuz 2007 tarihli Portekiz Dönem Başkanlığı mektubu ile ‘Müzakere Pozisyon Belgesini' sunmaya davet edilmiştir. Müzakere Pozisyon Belgemize cevaben AB Ortak Tutum Belgesinde müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için biri Kıbrıs ile ilgili olmak kaydıyla 6 adet kapanış kriteri getirilmiştir.

 

 

Daha detaylı bilgi için bkz:

http://www.tuketici.gov.tr/source.cms4/index.snet?wslt=etuketici.gov.tr.ce 

 

 

Avrupa  Komisyonu Bünyesinde İlgili Birim

 

 

Tüketicinin ve sağlığın korunması konusunda AB’deki ilgili birim  Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğüdür (The Directorate General for Health and Consumers - DG SANCO).

AB’de satılan gıda ve tüketici ürünlerinin güvenli olmasını ve AB iç pazarının tüketicilerin yararına çalışmasını sağlamak ve vatandaşların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel Müdürlük; tüketicinin korunması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, hayvan sağlığı ve refahının korunması ve bitki sağlığının koruması ile ilgili konularla ilgilenmektedir.

Genel Müdürlükle ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

 

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesinde İlgili Başkanlık

Tek Pazar ve Rekabet  Başkanlığı 
Başkan: Lale ÇELİK

Telefon: (312) 218 14 80

Faks:     (312) 218 14 71
E-posta: 
lcelik@ab.gov.tr

 

İlgili Alt Komite Toplantıları:

2 Numaralı İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi (7 Şubat 2008, Ankara- 6.toplantı)

2 Numaralı İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi (19 Ocak 2009, Brüksel- 7.toplantı)

2 Numaralı İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi (19 Ocak 2010, Ankara- 8.toplantı)

 

İlgili Çalışma Grubu Toplantıları: 

24 Eylül 2008 Brüksel

18 Aralık 2008 Ankara

20 Ocak 2009 Brüksel

6 Mayıs 2010 Brüksel

 

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (8-9 Haziran 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (6-7 Temmuz 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar
Tarama Raporu

İlgili Projeler:

Proje Yılı/No

Proje Adı

Faydalanıcı Kuruluş

Proje Durumu

MEDA 2002

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Projesi

Sağlık Bakanlığı

Bitti

TR 2004.02.05

Tüketicinin Korunması Alanında Türkiye’nin AB Mevzuatına Uyumu ve İlgili Uygulama Çalışmalarına Destek Verilmesi Projesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bitti

TR 2004.03.06

Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü Projesi

Sağlık Bakanlığı

Bitti

TR 2005.03.13

Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü Projesi II

Sağlık Bakanlığı

Devam ediyor

TR 2008.02.15

Kan Tedarik Sisteminin  Güçlendirilmesi Projesi

Sağlık Bakanlığı

Devam ediyor

TR 2008.02.16

Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü Projesi III

Sağlık Bakanlığı

Devam ediyor

TR 2009/0328.01

Organ Bağışı Mevzuatının Uyumlaştırılması Projesi

Sağlık Bakanlığı

Devam ediyor

TR 2009/0328.02

Doku ve Hücre Mevzuatının Uyumlaştırılması Projesi

Sağlık Bakanlığı

Devam ediyor

TR 2010/0328.01

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı

Sağlık Bakanlığı

Devam ediyor

Sayfa görüntüleme sayısı:21053
Son güncelleme tarihi: 2011-10-06 07:46:50