Bilgi Edinme - AB BAKANLIĞI

Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME

Bilgi Edinme Kanunu; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)

-*-

Bilgi Edinme Elektronik Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)


Başvuru Adresi:

Avrupa Birliği Bakanlığı

Mustafa Kemal Mh. 2082. Cad. No:4 06530 100. Yıl Çankaya - Ankara 

Tel    : +90 312 218 13 00 

Faks  : +90 312 218 14 64 

Web  : www.ab.gov.tr

Sayfa görüntüleme sayısı:367670
Son güncelleme tarihi: 2015-11-05 14:17:15