Hibe Programlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru - AB BAKANLIĞI

Hibe Programlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

HİBE PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur:

  1. Adaylık sürecimizle birlikte Ülkemize yönelik katılım öncesi stratejinin bir parçası olarak faydalanmaya başladığımız Avrupa Birliği mali yardımları, mevzuat uyum çalışmalarımızda olduğu kadar, ekonomik ve sosyal uyuma yönelik hibe programlarının desteklenmesinde de başarıyla kullanılmaktadır.

  2. Mali yardımlarla finanse edilen projeler kapsamındaki ihale ve hibe duyuruları, Ülkemizle Avrupa Birliği arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ve işlerliği Avrupa Birliği tarafından da resmen akredite edilmiş olan bir mekanizma vasıtasıyla, şeffaflık prensipleri doğrultusunda, belirli kural ve prosedürlere dayalı olarak bir kamu kurumu olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılmaktadır. Tüm duyurulara, diğer bazı kanallarla birlikte, MFİB'nin "http://www.cfcu.gov.tr/" adresinden ulaşmak mümkündür. Duyuruların, rahatlıkla anlaşılabilecek bir dille ve aydınlatılmaya muhtaç hiçbir husus bırakılmaksızın yapılmasına özen gösterilmektedir.

  3. Katılım öncesi mali yardımlar ve bu kapsamda yürütülen ihale ve hibe programları, Avrupa Birliğinin mali denetçileri ile birlikte, Sayıştay ve Hazine Kontrolörleri gibi Ülkemizin ilgili birimlerinin de son derece sıkı denetimi altındadır. Bu kapsamda; finanse edilecek programları belirleyen, bu programlar çerçevesindeki ihaleleri gerçekleştiren, programları idari olarak yürüten ve fon transferini sağlayan kurumlar birbirlerinden farklı olup, herhangi bir menfaat çatışmasına izin verilmemesi mali yardım sisteminin esasını teşkil etmektedir.

  4. İhale ve hibe programlarında başarılı olan teklifler, programı yürüten kurumlarca atanan uzman değerlendirme komitelerinin, Avrupa Komisyonu ile Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkililerinin gözetiminde, objektif olarak belirlenmiş olan ve ilgili duyurularda kamuya da açıklanan kriterler çerçevesinde, şartnamelere uyan tüm teklifleri titiz bir şekilde incelemesi sonucu tespit edilmektedir.

    Önemle duyurulur.

Sayfa görüntüleme sayısı:43492
Son güncelleme tarihi: 2007-05-08 10:12:55