Ülkemizin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılımı - AB BAKANLIĞI

Ülkemizin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılımı

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 22 Mart 2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Avrupa Birliği Programlarından biri olan Sivil Koruma Mekanizmasına ülkemizin katılımına ilişkin anlaşma, 6 Mayıs 2015 tarihinde Brüksel'de imzalanmıştır.

Ülkemizin Programa katılımı, Türkiye ile AB ve Üye Devletler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesini, bunlar için hazırlıklı olma ve bunlara müdahale etme sistemlerinin etkinliğini artırmak için sivil koruma alanında işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Sivil Koruma Mekanizmasının ülkemizde uygulanması Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından koordine edilecektir.

Sayfa görüntüleme sayısı:1352
Son güncelleme tarihi: 2016-03-22 17:56:21