Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vesilesiyle Yayımladığı Mesaj - AB BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vesilesiyle Yayımladığı Mesaj

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl  “2030’a Kadar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla tüm dünyada ve ülkemizde kutlanıyor.

Bu tema kapsamında Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin etkin şekilde uygulanmasına ivme kazandırılması ve bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların insan haklarının geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bizim de paylaştığımız bu hedefler reform çalışmalarımıza rehberlik etmektedir. Avrupa Birliği’ne katılım sürecimizde, toplumumuzun her alanda temel taşını teşkil eden ve nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların fırsat eşitliğinden yararlanarak toplumsal hayatta daha fazla yer alabilmeleri ve kadınlara yönelik hizmetlerin niteliğinin ve toplumsal farkındalığının artırılması için önemli çalışmalar yürütüyoruz.

2004 yılında yapılan bir değişiklik ile, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” hükmü Anayasamıza ilk kez girmiştir. Sonrasında 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonucunda kabul edilen Anayasa değişikliği  ile, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi sosyal bakımdan korunması gereken kişilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması, Anayasal teminat altına alınmıştır.

Kadınlarımızın haklarının iyileştirilmesi amacıyla   bugüne kadar yaptığımız düzenlemeleri  ayrımcılıkla mücadeleyi de kapsayacak şekilde yakında çıkaracağımız yasal düzenleme  ile daha da ileriye götürmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda AB müktesebatına ve uygulamalarına uyum süreci önemli bir işlev görmektedir.

Bu reformların yanı sıra, AB mali kaynaklarından kadınlara yönelik pek çok proje yapılmıştır ve yapılmaya da devam edecektir. Kadınların istihdamının artırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının yükseltilmesi, kadınlara yönelik şiddetle mücadele edilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve toplum cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik projeler ile ülkemizde kadınların haklarının  geliştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci, çok yönlü bir toplumsal değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kadınlarımızın bu yönde yapılmakta olan reformlara sahip çıkması ve her yönüyle müdahil olması ülkemizi daha da ileri noktalara taşıyacaktır.

Bu vesile ile ülkemizde kadınların haklarının ve kadınların toplumsal statülerinin daha da  geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta mesai arkadaşlarım olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü en içten duygularla kutluyorum.

Sayfa görüntüleme sayısı:1318
Son güncelleme tarihi: 2016-03-08 09:20:13