AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında İllerimizde Bilgilendirme Çalıştayları Yapılacaktır - AB BAKANLIĞI

AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında İllerimizde Bilgilendirme Çalıştayları Yapılacaktır


Avrupa Birliği (AB) Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır. Ülkemiz de adaylık sürecinde AB müktesebatına ve politikalarına uyum kapsamında kendi önceliklerine uygun olan AB Programlarına katılım sağlamaktadır.
 
Kapsamı itibarıyla her bir AB Programının ülkemizde koordinasyonunu farklı kurumlar yapmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Programlarının ülkemizde genel koordinasyonunun yanı sıra uygulamanın izlenmesi ve etkinliğin artırılması hususunda gerekli çalışmaların da yapılmasından sorumludur.
 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen "AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi (Enhancing Turkey’s Participation in EU Programmes)” Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Programların ülkemizde etkin bir biçimde uygulanması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılara topluca tanıtımın yapılması amacıyla yürütülmektedir.
 
Proje çerçevesinde 12 ilimizde 2014-2020 döneminde katılım sağladığımız AB Programlarının (ERASMUS+, UFUK 2020, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği - COSME, Yaratıcı Avrupa, İstihdam ve Sosyal Yenilik - EaSI) tanıtım çalıştayları gerçekleştirilecektir.
 
Programlara katılımın güçlendirilmesiyle, vatandaşlarımızın, araştırmacılarımızın, KOBİ’lerimizin, üniversitelerimiz ve belediyelerimizin hem Avrupa çapında oluşturulan toplamda 95 milyar avroluk kaynağa erişimi hem de ilgili alanlarda tecrübe sahibi kurumlarla işbirliği yapma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.AB Programlarına ilişkin detaylı bilgi için: www.ab.gov.tr/abprog

Projeye ilişkin detaylı bilgi ve çalıştaylara kayıt için: http://www.avrupabirligiprogramlari.org/
 

Detayllı bilgi için: abprog@ab.gov.tr

Sayfa görüntüleme sayısı:3476
Son güncelleme tarihi: 2016-03-23 01:24:55